Topnyheder

New Zealand skrotter kul i 2018


Fra 2019 vil New Zealand ikke længere bruge kul i sin energiproduktion. Foto: Pixabay

Når året 2018 går på hæld, vil New Zealands sidste to kulkraftværker også takke af. Dermed vil der ikke være nogen indenlandsk kulproduktion, når landet bevæger sig ind i 2019. Det skriver ThinkProgress.

- "Historisk set har kul spillet en vigtig rolle i at sikre en leveringsdygtig elektricitet i New Zealand, særligt i tørkeperioder, når vores floder med vandenergi har manglet vand," siger Simon Bridges, energi- og ressourceminister i en pressemeddelelse.

- "Men markante ændringer i markedsinvesteringerne i retning mod vedvarende energi i de senere år, særligt i geotermisk energi, betyder, at en begrænset ressource som kul er mindre nødvendig nu," lyder det desuden fra ministeren.

Hjælper mod drivhusgasser

Simon Bridges fortæller også, at lukningen af kulkraftværkerne vil hjælpe landet med at sænke sin udledning af drivhusgasser, der påvirker den globale opvarmning. Ifølge tal fra 2013 stod energisektoren i New Zealand bag 39 pct. af landets samlede emissioner - kun overgået af landbruget.

Kulforbruget i New Zealand har da også været faldende de senere år, idet det udgjorde blot 5 pct. af forbruget i 2013, mens olie udgjorde 46 pct.

Samtidig er produktionen af geotermisk energi fordoblet over de seneste 10 år og har faktisk overgået gas i at levere mest energi. Geotermisk energi er ren energi, der udnytter jordens varme.

90 pct. ren energi i 2025

De nyeste tal fra marts viser, at knap 80 pct. af landets energiforbrug produceres af vedvarende energikilder. Målet er at nå 90 pct. i 2025.

Der forlyder intet om, hvorvidt lukningen af kulkraftværkerne får betydning for, hvor meget kul landet vil udvinde og eksportere fremover.

Der vil stadig være behov for fossile brændstoffer, hvis den vedvarende energi, eksempelvis i tørkeperioder, bliver utilstrækkelig, men her vil man i højere grad bruge naturgas i stedet for kul.

Grundet sin geografiske placering har New Zealand - ligesom eksempelvis også Island - nogle fordele i forhold til en række andre lande ved i høj grad at kunne udnytte energi fra jordens varme samt hav og vind.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE