Topnyheder

Svenskere foreslår en afgift på kød


Argumentet for en kødafgift er bl.a., at det vil mindske produktionens klimabelastning. Foto: Danel Solabarrieta

Der skal afgift på kød - det vil hjælpe klimaet, samtidig med at det vil gøre Sverige mere uafhængig af fossile brændstoffer fra udlandet. Sådan lyder det fra en interesseorganisation, efter at den svenske minister for Strategisk Udvikling, Kristina Persson (S) har nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde løsninger på fremtidens udfordringer. Det skriver flere medier, herunder Thelocal.se.

- "Dyr er faktisk en meget ineffektiv måde at producere fødevarer på. Planter har brug for en tiendedel af den plads, som dyr skal have, for at vi får det samme udbytte af næring," skriver Per-Anders Jande i et indlæg, der oprindeligt er trykt i Göteborgs-Posten, men viderebragt på Thelocal.se.

Per-Anders Jande er talsperson for Svensk mat och miljöinformation (SMMI), der er fortaler for en kødskat.

Mindre kød gavner klimaet

Et af foreningens hovedargumenter er klimabelastningen fra kødproduktionen.

Verdens landbrug er den næststørste sektor i udledningen af emissioner; tal fra 2013 viste, at landbruget stod for 13 pct. af verdens samlede emissioner. Kun energisektoren udleder flere emissioner. Tal fra 2013 viste, at svenskernes kødforbrug er steget med ca. 33 pct. de seneste 30 år.

Ikke nok med at dyrenes prutter og bøvser udleder metangas, der er langt mere potent for den globale opvarmning end CO2-partikler, så kræver dyr en separat produktion af fødevarer udelukkende for at fodre dem.

Derudover er der så meget transport af dyr til og fra slagtning samt import og eksport af kødet, at det er en massiv CO2-udleder, som kan spares væk, hvis indtagelsen af kød sænkes.

En FN-rapport fra 2010 fremhævede også, at hvis vi ønsker en markant sænkning af landbrugets påvirkning på klimaforandringerne, er det nødvendigt, at vi ændrer kostvaner til at spise mere plantebaseret mad og mindre kød.

Også overfiskeri i visse egne er et problem, der kan løses ved at sænke menneskets indtag af fisk.

Mere plads til biobrændsel

- "En veltilpasset afgift på kød kan få effekt på det kød, der har den værste påvirkning af miljøet," skriver Per-Anders Jandes med henvisning til, at den største klimabelastning fra svenskernes kødvaner ikke er landets egen kødproduktion, men importen af kød.

Per-Anders Jandes pointe i, at det er krævende at producere kød, er tidligere blevet bakket op af lederen af FN's organisation for handel og bæredygtighed, UNCTAD, som har fortalt, at der faktisk på verdensplan produceres kalorier nok til op mod 14 milliarder mennesker, men at ca. 33 pct. af alle kalorier gives videre til dyr i kødproduktionen, som på tallerkenen ikke opvejer det kalorieindtag, de havde i produktionen.

Per-Anders Jandes forklarer også, at ved at sænke kødproduktionen får man mere plads på markerne til planteproduktion, hvorfor man kan øge produktionen af biobrændsel og dermed gøre Sverige mere uafhængig af at importere fossile brændstoffer.

- "Det kan være afgørende for at gøre Sverige mindre afhængig af fossile brændstoffer på lang sigt og vil hjælpe med at sikre vores landbrug i fremtiden."

Han foreslår, at indkomsten fra afgifterne kan bruges til at investere i udvidelsen af biobrændsel, som altså vil være landbrugets ansvar at dyrke - dermed vil mindre kødproduktion ikke nødvendigvis ramme nogen job i landbruget, der blot vil omlægge sin produktion.

Også foreslået i 2013

Det svenske forslag om en afgift på kød er ikke ny; det var også fremme i 2013, da Sveriges landbrugsministerium forgæves fremlagde et forslag om en afgift for at bremse klimapåvirkningen fra branchen.

Ministeriet foreslog med udgangspunkt i en rapport, at afgiften blev en del af EU-landenes politik.

Ifølge Toivo Jokkala fra SMMI er holdningen ved at ændre sig til forslaget, som før blev betragtet som "science fiction", men nu bliver diskuteret mere åbent. Toivo Jokkala siger til Globalmeatnews.com, at chancerne for en kødafgift er små, men at han er optimistisk.

SMMI: Folks holdning er ved at ændre sig

Også den grønne tænketank Concito foreslog i en rapport fra 2014, at:

- "På forbrugssiden er der her og nu god mening i at overveje en kødbeskatning for at fremme forbruget af vegetabilske produkter."

Tænketanken nævner også et alternativ; at producenten - altså landmanden - beskattes af klimatung produktion på en anden måde, end det sker i dag. Herved vil kødet blive dyrere, uden at der er en egentlig kødafgift, og således kan det være, at forbruget af kød vil falde.