Topnyheder

FN-leder: Mere økologi kan redde verdens landbrug


Sammy Soil er maskot for den amerikanske landbrugsmyndighed, USDA, som søger at hjæpe landbruget med at være mere miljøvenligt. Foto: Lance Cheung/USDA

BAGGRUND: Når debatten omhandler konvetionelt versus økologisk landbrug, lyder argumentet ofte, at det økologiske landbrug slet ikke er effektivt nok til at brødføde verdens befolkning. Det er dog ikke helt rigtigt, lyder det fra internationale landbrugsforskere.

For selvom selvom konventionelt landbrug lige nu har et højere udbytte end økologisk landbrug - udbyttet i økologisk planteavl ligger 20-25 pct. under konventionelt - så er den økologiske model vejen frem, hvis landbruget vil fortsætte med at eksistere på længere sigt. Det konventionelle landbrug er simpelthen ikke bæredygtigt, lyder det fra bl.a. dr. Ulrich Hoffman, leder af FN-organisationen for handel og bæredygtig udvikling, UNCTAD. Han bakkes op af flere landbrugsforskere.

Årsagen er, at det konventionelle landbrug langsomt destruerer miljøet og omgivelserne på grund af høj forurening fra kemikalier herunder pesticider - i såvel ilande som ulande.

Der foregår desuden en ulige fordeling af fødevarerne; der er hundrede millioner af bønder, som producerer, mens hundrede millioner af andre forbrugere får produkterne.

- "Problemet med sult handler ikke om utilsrækkelige forsyninger, men om fattigdom," sagde dr. Ulrich Hoffman ifølge Information.dk under en tale på København Universitet i forbindelse med konferencen "Kun agrø-økologisk landbrug kan brødføde verden bæredygtigt", der fandt sted sidste år.

Rapport bakker dr. Hoffman op

De andre eksperter, der medvirkede ved konferencen, var ifølge Information.dk enige i Ulrich Hoffmans budskab, og konsensus er, at den hidtidige antagelse om, at kun det konventionelle landbrug er effektivt nok til at brødføde hele verden, er forkert.

Deres dokumentation kan findes i UNCTAD-rapporten 'Wake up before it's too late', som er forfattet af 60 internationale eksperter og udkom i 2013.

Her ses et eksempel på, hvordan udvaskning af landbrugets overforbrug af næringsstoffer fører til ekstrem algevækst i nærliggende vandløb. Foto: Chesapeake Bay Program

Brugen af kemikalier og et overforbrug af kunstgødning i konventionelt landbrug betragter eksperterne som en meget kortsigtet løsning, som forværrer forholdene for vand- og dyremiljøet nær produktionen, hvilket igen rammer landbruget selv.

Ifølge Pablo Tittonell, professor ved Wageningen University har det konventionelle landbrug fordoblet udbyttet af sit korn siden 1960'erne, men det har samtidig betydet en syvdobling i forbruget af kvælstofgøding og en tredobling af fosfor-forbruget.

Økologisk landbrug tager i højere grad udgangspunkt i at sameksistere med naturen, og der bruges ingen kunstigt fremstillede pesticider i produktionen. Ifølge Landbrug & Fødevarers egne tal er der ca. 30 pct. flere vilde dyr og planter på og omkring økologiske marker sammenlignet med konventionelle marker.

Der er kalorier nok til 14 milliarder mennesker

På konferencen i København fortalte dr. Ulrich Hoffman desuden, at verdens landbrug faktisk producerer kalorier nok til en befolkning på 12-14 milliarder mennesker, så det største problem er slet ikke at brødføde os allesammen, men at en tredjedel af kalorierne går til dyrene i kødproduktionen, mens 20 pct. går til industrielt forbrug såsom biobrændstoffer.

Problemet er stort i den konventionelle produktion, fordi den ikke fokuserer på bæredygtighed, men drives af, hvad forskerne betegner som en "monokultur"; der fokuseres uharmonisk på enkelte produkter, hvilket har givet en ekstremt høj kødproduktion til skade for klimaet og naturen. Landbruget - alle typer - udledte i 2011 13 pct. af verdens samlede emissioner og var dermed den næststørste sektor i udledningen kun overgået af energisektoren.

Et skifte til økologi vil derimod sikre en ligevægt mellem plante- og kødproduktionen og sænke brugen af forurenende stoffer i miljøet.

Vil mere økologi betyde, at der er mindre kød til verdensbefolkningen i fremtiden? Det kan ikke udelukkes, men det får ingen sundhedsmæssige konsekvenser, da kødforbruget i Vesten allerede er større, end hvad der anbefales i en sund kost.

FN: Vi skal spise mindre kød

En FN-rapport fra 2010 fastslog også, at det er nødvendigt, at vi omlægger vores madvaner og spiser meget mindre kød, hvis vi ønsker en markant sænkning af landbrugets forurening og påvirkning på klimaforandringerne.

En rapport fra det velansete medicinske tidsskrift The Lancet har også konkluderet, at landbruget og fiskeriet vil blive ødelagt af klimaforandringerne i en sådan grad, at det vil føre til hungersnød og dyrere fødevarer.

Desuden vil klimaforandringerne ifølge FN-rapporten 'Wake up before it's too late' øge forekomsten af plantesygdomme og reducere mængden af vand, som er afgørende for både planternes og menneskenes levevilkår.

Data fra Nasas satelitter viste tidligere i år, at Jordens største grundvandsreserver bliver tømt hurtigere, end de bliver fyldt op, og i flere amerikanske stater samt i Indien gennemgår man ekstreme tørkeperioder lige nu. Californien er i en tørkeperiode, der har varet i over fire år, og 2015 tegner til at blive det varmeste år globalt set både på land og i havet, siden målingerne blev påbegyndt i 1800-tallet.

- "Økologisk landbrug kan bidrage til fødevaresikkerhed ved at øge produktiviteten, samtidig med at den er mere klimavenlig, miljømæssigt bæredygtig og sikrer, at landbrugsjorden også er sund og produktiv i fremtiden," lød en af konklusionerne ved