Topnyheder

Borgerlig plan "bliver en katastrofe for miljøet"


VKO's landbrugsplan bliver katastrofal for miljøet, mener Det Økologiske Råd. Genrefoto: Pixabay

Det Økologiske Råd er stærkt bekymret på miljøets vegne, hvis Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative får gennemført deres 16-punkts plan for landbruget, hvilket ser ud til at ske, da Liberal Alliance ser positivt på planen og dermed sikrer et flertal.

Liberal Alliance ønsker endda at lempe gødningsreglerne endnu tidligere, end de øvrige partier har lagt op til.

- "Det her bliver en katastrofe for miljøet," siger Leif Bach Jørgensen, som er landbrugsfaglig medarbejder i Det Økologiske Råd, til dr.dk.

Han frygter for konsekvenserne ved, at landmændene får lov at gøde mere, at randzonerne bliver fjernet, og at landmændene må have flere husdyr på gårdene uden at skulle udvide arealet.

- "Både vores fjorde, vores farvande og badevand kommer til at lide under det," siger Leif Bach Jørgensen.

Hvor er Konservatives grønne stemme?

Danmarks Naturfredningsforening har også tidligere kritiseret Venstres løfter til landbruget om lempelser af miljøkravene. Foreningen vurderer, at det vil få negative konsekvenser for Danmarks natur og grundvandet.

Planen indeholder bl.a. et "harmonikrav" for slagtesvin i Danmark, så antallet af dyreenheder per hektar jord hæves fra 1,4 til 1,7. Derudover skal kravet om randzoner og efterafgrøder, som ellers modvirker overskuddet af gødning, fjernes.

Planen sigter også mod en hurtigere og mere "effektiv" behandling af miljøgodkendelser. Den vil desuden styrke eksporten af økologiske fødevarer.

Fødevare- og miljøminister Eva Kjer Hansen (V) har sagt, at hun er klar til at gennemføre planen uden om oppositionen og kun med det smalle borgerlige flertal.

Under valgkampen proklamerede Konservative, at partiet var "den grønne stemme" blandt de borgerlige partier. Globalen har i en mail spurgt miljøordfører Mette Abildgaard om, hvor partiets grønne stemme er i denne debat. Hun har kvitteret for at have læst mailen, men har ikke besvaret den.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk

ANNONCE