Topnyheder

Rapport modsiger skeptikere: Grøn omstilling er en stor gevinst for økonomien


Klimaforandringerne vil bl.a. ramme landbruget verden over særdeles hårdt. Foto: Oxfam International

Billigere energi, renere luft og dermed øget sundhed, et sundere miljø og en mere sikker energiforsyning.

De fordele vil verdenssamfundet få ved en grøn omstilling, som sikrer, at den globale temperatur ikke overstiger to grader celsius sammenlignet med niveauet før den industrielle revolution. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra London School of Economics (LSE) ifølge The Guardian.

- "Vores fund i forbindelse med rapporten peger på, at den traditionelle formodning om, at en grøn omstilling er en økonomisk udgift, er forkert," siger Fergus Green, der er politisk analytiker ved Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, som hører under LSE.

Lige nu er verden på vej mod en stigning på mellem tre til fem grader, hvilket vil være katastrofalt for klimaet og føre til øgede udgifter på flere punkter.

- "Med alt taget i betragtning, konkluderer jeg, at der er en meget stor sandsynlighed for, at de tiltag, som er nødvendige for, at den globale temperaturstigning forbliver under grænsen på to grader celsius, sandsynligvis bliver gavnlig for landenes økonomi," siger han.

Vigtigt at samtlige nationer samarbejder

Fergus Green nævner en forbedret luftkvalitet, øget energieffektivitet og en mere sikker energiforsyning som de mulige fordele, hvert enkelt land kan få ud af en grøn omstilling. Derudover vil investeringerne i vedvarende energi give et godt afkast, fordi omkostningerne fortsat er faldende, således at grøn energi bliver billigere og billigere, mens priserne på fossile brændstoffer er mere volatile.

Han understreger over for The Guardian, at det er vigtigt, at alle lande samarbejder om en løsning, og at der ikke sidder repræsentanter for enkelte lande, som kører på frihjul. Hvis alle lande bidrager til en løsning, får alle også gavn af investeringen.

- "Nationerne bør se klimaforhandlingerne i Paris til december som en mulighed for at samarbejde og på den måde hurtigst muligt opnå de potentielle fordele, der er ved at stoppe brugen af fossile brændstoffer," siger Fergus Green.

Nobelprisvinder og Terminator bakker op

Forleden udtalte den nobelprisvindende økonom Joseph Stiglitz noget lignende:

- "At skabe en grøn økonomi er ikke kun i overensstemmelse med økonomisk vækst - det kan også skabe økonomisk vækst."

Også den tidligere californiske guvernør Arnold Schwarzenegger - bl.a. kendt fra Terminator-filmene - har udtalt, at grøn omstilling går hånd i hånd med økonomisk gevinst. Han kaldte det sågar noget "vrøvl" at påstå, at en grøn omstilling skulle være skadeligt for økonomien og henviste til den enorme vækst i antallet af arbejdspladser, som blev skabt i Californien, da staten øgede satsningen på vedvarende energi.

Forurening koster Europa 1,6 trillioner dollars årligt LCE-studiets konklusion er også i tråd med en anden rapport, der udkom i det velansete lægetidsskrift The Lancet for nylig. Heri fokuserede forskerne på sundhedskonsekvenserne ved klimaforandringerne og konkluderede, at konsekvenserne vil ramme over hele verden - og det vil selvsagt føre til økonomiske omkostninger.

Eksempelvis vil forureningen af havet umuliggøre fiskeri i flere områder, mens også landbruget vil blive ødelagt af de mange hedebølger, og det vil føre til hungersnød, særligt i fattige lande. Der vil komme mangel på hvede, hvilket vil føre til øgede fødevarepriser, og det vil påvirke flere brancher og antallet af job. Folk vil flygte fra de mest udsatte områder, og der vil være en øget risiko for spredning af sygdomme.

Der er i forvejen massive udgifter i forbindelse med den nuværende luftforurening. Ifølge en rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet 2014 - koster luftforurening årligt det danske samfund 29 mia. kr. i helbredsomkostninger.

Europas årlige omkostninger på grund af luftforurening er ifølge beregninger fra WHO - og hold nu fast - 10,8 milliarder milliarder kr. (1,6 trillioner dollars).

Over én million dør af forurening

Derudover dør 600.000 europæere hvert år for tidligt som følge af sygdomme relateret til luftforurening. Omkostningerne er ikke kun i forbindelse med sundhedsudgifter, men også i tabt arbejdsfortjeneste, da det giver adskillige sygedage. Alene i Danmark vurderer Miljøstyrelsen, at luftforurening er skyld i 3,4 millioner sygedage hvert år.

Ca. 1,2 millioner kinsere døde af sygdomme relateret til luftforureningen i Kina i 2010. Nye tal har også vist, at mindst 29.000 briter årligt dør af samme årsag. I Danmark er tallet ca. 3.400.

I en nylig rapport fra Det Hvide Hus i USA vurderer man, at knap 69.000 amerikanere vil dø hvert år som følge af klimaforandringer og luftforurening i år 2100. Dertil vil landet få en årlig merudgift på 3,1 mia. dollars på grund af ødelæggelserne fra havets stigning og det øgede antal storme.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk