Topnyheder

Miljøminister: Danmark skal have lov at forurene mere


Fødevare- og miljøminister Eva Kjer Hansen (V) drager mod EU for at forhandle en lempelse af den tidligere regerings løfte om at sænke ammoniakforureningen. Foto: Jens Astrup

Den tidligere S-R-SF-regering forpligtede Danmark til at nedbringe ammoniakudslippet med 24 pct. frem mod 2020, men det er alt for stor en nedskæring, mener den nye fødevare- og miljøminister Eva Kjer Hansen (V).

Hun rejser derfor til Bruxelles mandag for at mødes med EU's miljøkommissær, Karmenu Vella, hvor hun håber at kunne forhandle en ny aftale, der tillader Danmark at skære mindre i forureningen end de 24 pct.

- "Jeg ønsker Kommissionens hjælp til at bringe de urimeligt høje danske mål ned, som den tidligere regering står bag. Luftforurening er et grænseoverskridende problem, og vi skal alle hjælpe med til, at luften over Europa bliver bedre. Men det kan ikke nytte, at vi i Danmark udkonkurrerer os selv med meget højere miljøkrav end vores nabolande. Det vil indebære risiko for, at produktionen flytter til vores nabolande, hvor man må udlede mere ammoniak," siger fødevare- og miljøministeren i en pressemeddelelse.

Minister: Vi skal skabe vækst

En tredjedel af luftforureningen i Danmark kommer ifølge ministeriet fra vores egen udledning, mens totredjedele kommer fra udlandet. Luftforurening er ikke kun udledning af fossile brændstoffer, men også eksempelvis ammoniak.

- "Vi skal have landene omkring os til at levere mere, så der bliver en mere fair byrdefordeling. Danmarks fødevareerhverv har brug for bedre muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser – og ikke det modsatte. Så uforholdsmæssigt skrappe krav vil være en stor barriere for vækst i landbruget," siger Eva Kjer Hansen uden dog at nævne konsekvenserne for miljøet.

Hun henviser til, at EU-landene har forpligtet sig til gennemsnitligt at skære seks pct. af ammoniakudledningen, og at Danmarks egne krav forringer konkurrenceevnen over for udlandet. Landbruget har klaget over et lavt proteinindhold i kornet, fordi det får for lidt gødning, og dansk korn har da også solgt dårligt på det internationale marked de seneste år.

Nyere forskning har imidlertid vist, at højere CO2-indhold i luften kan være årsagen til en forringet kvalitet, fordi det hæmmer kornets evne til at producere protein.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Det Økologiske Råd forstår ikke ministerens holdning - hverken ud fra et økonomisk eller miljømæssigt synspunkt.

- "Det er rystende, at regeringen nu vælger at prioritere kortsigtede erhvervsinteresser, og dermed sender en stor regning videre til naturen og de mennesker, som bliver syge og dør på grund af luftforurening," siger seniorrådgiver i det Økologiske Råd Kåre Press-Kristensen til dn.dk.

Ammoniak omdannes til sundhedsskadelige partikler, og vurderes at hvert år at koste flere liv end trafikulykker, fortæller han.

Ammoniak dræber DN og Det Økologiske Råd henviser til en rapport fra sidste år af Aarhus Universitet, der konkluderede, at helbredskaderne for ammoniak løber op i over 150 kr. pr. kilo. Helbredsudgifterne vil dermed være over 10 gange højere, end det ifølge regeringens eget rammenot vil koste landbruget at reducere ammoniakudledningen.

En EU-rapport fra sidste år viste desuden, at Danmark er det tredjemest forurenede land, når det kommer til forureningen fra næringsstoffer såsom ammoniak.

I 2010 var grænsen for økosystemernes tolerance for næringsstoffer overskredet på samtlige naturområder i Danmark - altså 100 pct. Fremskrivninger viste, at i 2030 vil 99 pct. af det danske areal fortsat overskride grænsen.

- "Tilbage står et stigende problem i form af ammoniak fra landbruget, som stiger i øjeblikket og ikke ventes at mindskes frem mod 2020," skrev ing.dk i artiklen om EU-rapporten.

Ammoniak er med til at skabe iltsvind i søer og hav, som dræber dyrelivet, og på landjorden kvæler det nogle planter, mens det fremmer væksten af andre og skaber en biologisk ubalance.

Ca. 97 pct. af den danske ammoniakudledning kommer fra dansk landbrug, viser tal fra Miljøstyrelsen, og de bakkes op af både DMU og Aarhus Universitet.

Danmark er det mest intensivt dyrkede land i verden, og landbrugsjorden udgør over 60 pct. af landets areal. Størstedelen af landbruget er konventionelt, som gør brug af sprøjtegifte.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

henrikhindby@globalen.dk