Topnyheder

EU afviser miljøministerens ønske om mere forurening


EU's miljøkommissær Karmenu Vella afviser den danske miljøministers ønske om at lempe på ammoniakkravet til landbruget. Foto: European Union 2014 - European Parliament

EU's miljøkommissær, Karmenu Vella, afviser blankt den danske fødevare- og miljøminister Eva Kjer Hansens (V) ønske om at få lempet kravene til dansk landbrugs ammoniakforurening. Det skriver finans.dk.

De to parter mødtes mandag, da Eva Kjer Hansen ønskede at genforhandle den tidligere S-R-SF-regerings målsætning om, at dansk landbrug skal sænke ammionakudslippet med 24 pct. i 2020. En alt for ambitiøs målsætning, der skader den danske konkurrenceevne, mener Eva Kjer Hansen.

- "Det var ikke særligt oplivende. Mødet bekræftede til fulde, at det er rigtigt vanskeligt at få gjort noget ved det måltal om en ammoniakreduktion på 24 pct., som er meldt ind. Miljøkommissæren var afvisende og pointerede, at det var den tidligere danske regering, der selv havde meldt tallet ind, og derfor skal Danmark stå på mål for det," fortæller Eva Kjer Hansen til finans.dk.

Kampen er ikke ovre

Hun vil dog fortsætte kampen for, at Danmark kan dæmpe ambitionen.

- "Jeg vil selvfølgelig ikke acceptere den afvisning, jeg har fået i dag. Vi arbejder videre nu dels sammen med Kommissionen, der har lovet at give tal for, hvordan det ser ud på EU-plan, og hvor langt de andre lande er nået. Derudover vil jeg snakke med kollegaer fra andre lande, som har tilsvarende problem," siger Eva Kjer Hansen.

Hun henviser til, at EU-landene har forpligtet sig til gennemsnitligt at skære seks pct. af ammoniakudledningen, og at Danmarks egne krav forringer konkurrenceevnen over for udlandet. Landbruget har klaget over et lavt proteinindhold i kornet, fordi det får for lidt gødning, og dansk korn har da også solgt dårligt på det internationale marked de seneste år.

Nyere forskning har imidlertid vist, at højere CO2-indhold i luften kan være årsagen til en forringet kvalitet, fordi det hæmmer kornets evne til at producere protein.

Ammoniakforurening dræber

Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Det Økologiske Råd forstår ikke ministerens holdning - hverken ud fra et økonomisk eller miljømæssigt synspunkt.

- "Det er rystende, at regeringen nu vælger at prioritere kortsigtede erhvervsinteresser, og dermed sender en stor regning videre til naturen og de mennesker, som bliver syge og dør på grund af luftforurening," siger seniorrådgiver i det Økologiske Råd Kåre Press-Kristensen til dn.dk.

Ammoniak omdannes til sundhedsskadelige partikler, og vurderes at hvert år at koste flere liv end trafikulykker, fortæller han.

DN og Det Økologiske Råd henviser til en rapport fra sidste år af Aarhus Universitet, der konkluderede, at helbredskaderne for ammoniak løber op i over 150 kr. pr. kilo.Helbredsudgifterne vil dermed være over 10 gange højere, end det ifølge regeringens eget rammenot vil koste landbruget at reducere ammoniakudledningen.

Danmark er plaget af landbrugets forurening

En EU-rapport fra sidste år viste desuden, at Danmark er det tredjemest forurenede land, når det kommer til forureningen fra næringsstoffer såsom ammoniak.

I 2010 var grænsen for økosystemernes tolerance for næringsstoffer overskredet på samtlige naturområder i Danmark - altså 100 pct. Fremskrivninger viste, at i 2030 vil 99 pct. af det danske areal fortsat overskride grænsen.

- "Tilbage står et stigende problem i form af ammoniak fra landbruget, som stiger i øjeblikket og ikke ventes at mindskes frem mod 2020," skrev ing.dk i artiklen om EU-rapporten.

Ammoniak er med til at skabe iltsvind i søer og hav, som dræber dyrelivet, og på landjorden kvæler det nogle planter, mens det fremmer væksten af andre og skaber en biologisk ubalance.

Ca. 97 pct. af den danske ammoniakudledning kommer fra dansk landbrug, viser tal fra Miljøstyrelsen, og de bakkes op af både DMU og Aarhus Universitet.

Danmark er det mest intensivt dyrkede land i verden, og landbrugsjorden udgør over 60 pct. af landets areal. Størstedelen af landbruget er konventionelt, som gør brug af sprøjtegifte.