Topnyheder

Løbet er kørt - havet vil stige så meget, at Amager forsvinder


I 2012 viste data fra Nasa, at Arktis var skrumpet til rekordniveau. Den gule linje viser den gennemsnitlige minimumstørrelse i perioden 1979 til 2010. Illustration: Nasa

Odense får langt mere hav ved bygrænsen. Det meste af Amager og Hvide Sande vil ligger under vand, og Ribe, Thyborøn, Fjerritslev, Skagen, Aalborg og Aarhus vil blive ramt. Både indre Aarhus og Aalborg vil blive oversvømmet, og det samme vil gøre sig gældende med andre lavtliggende kystområder verden over, når havets vandstand er steget med ca. fem meter på grund af den globale opvarmning.

Vi har nået et punkt, hvor der ikke længere er noget, vi kan gøre for at stoppe det. Det eneste, vi kan gøre, er at forhindre, at vandet ikke stiger yderligere end fem meter.

Sådan lyder det i en ny analyse på hjemmesiden New Scientist, der har gennemgået den seneste forskning og interviewet flere forskere inden for området.

Rømø og Amager bliver oversvømmet

Den gode nyhed for vores vedkommende er, at det er fremtidens generationer, der kommer til at stå med problemet. New Scientists analyse viser nemlig, at selvom havet "næsten uden tvivl" vil stige med mindst 4,6 meter, er det mere usikkert, hvor længe der går. Det kan være alt fra et par hundrede år - muligvis mindre - til et par årtusinder.

Sikkert er det, at vi skal forvente en stigning i vandstanden på mindst én meter de næste 85 år, hvilket vil oversvømme dele af Rømø, Ribe, Thyborøn og Amager. Noget, som kommunerne i øvrigt skal være opmærksomme på, hvis kystsikringen efter Venstres planer ophæves, så der må bygges tættere på kysten end 300 meter.

Et af forskningsstudierne nævnt i New Scientists analyse er et studie fra sidste år, der viser, at to store gletsjere i det vestlige Antarktis har nået "point of no return" og vil smelte helt, uanset hvad vi gør. Alene de iskapper vil føre til, at havet stiger med 1,2 meter. Og Ian Joughin fra University of Washington i Seattle siger, at vi godt kan forvente, at havet er steget så meget om 85 år.

Forsvinder de gletsjere, vurderer forskere, at også store iskapper, der gemmer på enorme mængder smeltevand, i samme område af Antarktis vil forsvinde, hvilket vil føre til yderligere 3,3 meters stigning.

Al Grønlands is forsvinder måske

Også Grøndlands gletsjere er begyndt at forsvinde og nærmer sig ligeledes "point of no return". I 2013 opdagede amerikanske forskere, at den grønlandske indlandsis gemmer på et reservoir af smeltevand, som dækker 70.000 kvadratkilometer, svarende til Irlands areal.

I Grønlands tilfælde er der stadig tid til at handle, men ifølge Alexander Robinson fra Complutense University i Madrid, Spain, skal det gå relativt hurtigt. De beslutninger, som verdenslederne træffer i løbet af de næste 50 år, vil være altafgørende for, om fremtidens generationer kommer til at leve i en verden, hvor havet kan være steget med adskillige meter eller ej, forklarer Alexander Robinson.

Han var en del af et forskerhold, der i et studie fra 2012 konkluderede, at en temperaturstigning på 1,6 grader celsius over en længere periode, sandsynligvis fører til, at al Grønlands is smelter. Alene dét vil føre til, at havet stiger med seks til syv meter. Det betyder, at selv hvis vi holder den globale opvarmning på de to grader, som flere forskere har fremsat som smertegrænsen, kan vi risikere, at al is på Grønland smelter.

Aarhus, Odense og København forsvinder næsten

New Scientist henviser også til det seneste studie fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), som viser, at Jorden de næste 2.000 år kan forvente en stigning af havet på 2,3 meter for hver én grad celsius, den globale temperatur stiger.

Som udviklingen er lige nu, hvor store iskapper og gletsjere er påvirkede af varmen, vil stigningen af havet være op mod 20 meter i år 4100. Og selvom det vil tage et par tusinde år, vil havet sandsynligvis stige mest de første par århundreder.

En stigning på 20 meter vil medføre, at Aarhus - med undtagelse af Frederiksbjerg - kommer til at ligge under vand. Det samme vil hele den yderste grænse af Vestjylland og det meste af Nordjylland, Odense, Esbjerg, Næstved og København.

Lolland og Falster vil være forsvundet.

Ifølge New Scientist skal der ske "drastiske" ændringer i vores CO2-udledning, hvis vi skal undgå, at havet stiger med 20 meter. Konklusionen understøttes af, at da verden for ca. fire mio. år siden var mellem to og tre grader varmere end tiden lige før den industrielle revolution i midten af 1800-tallet, var havets vandstand ca. 15-25 meter højere end i dag.

Der findes ingen realistisk løsning

Årsagen til, at havets stigning nu er uigenkaldelig, skal findes i iskappernes opbygning og havstrømmene. De enorme ismængder er mere sårbare over for temperaturstigninger i havet end i luften. Det meste af iskapperne ligger under vand, og når de yderste lag først er smeltet, bliver der åbnet for enorme mængder ferskvand, der gemmer sig inden i iskappen, og som flyder ud i havet sammen med den smeltede is.

Og er der så virkelig intet at gøre? Ikke realistisk set, lyder det.

Man kan forsøge at suge overskydende CO2 ud af atmosfæren, men størrelsen af et sådant foretagende og den korte tidsramme, vi har at arbejde med, gør idéen praktisk talt umulig.

Det har også været foreslået at bygge enorme barrierer for at beskytte gletsjerne fra de varmere havstrømme, men ifølge New Scientist virker det også urealistisk.

Stort set alle gletsjere og iskapper i Arktis blevet mindre de seneste 100 år, og fra 1990 er udviklingen gået hurtigere. Siden 2005 er gletsjerne i Canada begyndt at skrumpe tre gange hurtigere end før.

Business Insider har lavet en video, der viser, hvordan Jorden vil se ud, hvis al is smelter, hvilket fører til en stigning i vandstanden på ca. 65 meter. Det meste af Danmark vil forsvinde.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek