Topnyheder

Færre pattegrise dør i dansk landbrug


Der er sket et lille fald i dødeligheden blandt pattegrise. Foto: Pixabay

Færre pattegrise dør i dansk konventionelt landbrug. Sidste år var dødeligheden 21,9 pct., hvilket er et faldt på 0,4 procentpoint fra 22,3 pct. i 2013. I 2012 var dødeligheden 22,4 pct. Det viser nye tal fra Videncenter for Svineproduktion.

Tallet dækker over, at antallet af fødte pattegrise per kuld steg en anelse, samtidig med at der var flere levendefødte. Dødeligheden frem til pattegrisenes fravænning faldt med 0,1 procentpoint, mens der ingen ændring er i dødfødte per kuld. Det medfører samlet set, at den totale pattegrisedødelighed faldt med 0,4 procentpoint fra 2013 til 2014.

Også dødeligheden for søer er faldet; fra 12,7 pct. i 2013 til 11,9 pct. i 2014.

I tråd med handlingsplan

Dermed har det konventionelle landbrug bevæget sig i den rigtige retning i henhold til den handlingsplan, som tidligere fødevareminister Dan Jørgensen (S) udarbejdede i samarbejde med branchen og dyreværnsorganisationer i 2014. Målet med den er, at overlevelsesraten for pattegrise er hævet med én gris pr. kuld i 2020.

Handlingsplanen søger også at nedbringe antallet af halekuperede pattegrise, øge fokus på dyrevelfærd i produktionen, stoppe kastration uden bedøvelse og har til hensigt, at mindst 10 pct. af diegivende søer skal gå fri i farestalden i 2020. Målet er "på sigt", at alle søer skal gå fri og dermed undgå fiksering.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

ANNONCE