Topnyheder

Venstre i kovending: Freder nu grøn aftale


Venstre freder energiaftalen fra 2012 - i hvert fald foreløbig. Foto: Jens Astrup/flickr

Regeringspartiet Venstre vil alligevel ikke pille ved energiaftalen fra 2012. Det var ellers ventet, idet partiet længe har kritiseret den for at være for dyr og skadelig for erhvervslivet, og sidste år proklamerede partiet, at aftalen skulle genforhandles. Det skriver finans.dk.

- "Her og nu er der ikke brug for at ændre på aftalen," siger klima-, forsynings- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) og forklarer det med, at størstedelen af aftalen, som løber frem til 2020, allerede er gennemført.

Aftalen skal gøre samfundet mere bæredygtigt og har til hensigt at hjælpe mod det langsigtede mål om, at energiforsyningen i 2050 skal være baseret på 100 pct. vedvarende energi. Aftalen skal også sikre, at danske virksomheder og husholdninger bliver mindre sårbare over for stigende priser på fossile brændstoffer.

Både den borgerlige tænketank Cepos og Foreningen af Slutbrugere af Energi (FSE), som har mange virksomheder blandt sig, kritiserer Venstre for kovendingen, fordi energiaftalen påfører brugerne årlige afgifter i millionklassen.

- "Vi kæmper med udenlandske konkurrenter om hver eneste ordre," siger FSE-formand Steen Vohlander.

Da aftalen blev indgået i sin tid, vurderede man, at PSO-regningen til elkunderne ville være på i alt 8,5 mia. kr. i 2014 og 2015 - nye tal viser imidlertid, at regningen er vokset til 14 mia. kr.

  • Læs også: Ekspert om byggeri ved kysten: Det kan næsten kun gå galt

PSO er en afgift, der skal dække Energinet.dk's - som hører under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - omkostninger til miljøvenlig energi, og den opkræves over elforbrugernes regning.

Socialdemokraterne glæder sig dog over Venstres fredning af aftalen, som ifølge klima- og energiordfører Jens Joel skaber "stabilitet" på energiområdet.

En beregning fra Dansk Energi i juni viste, at Danmark er på vej mod 90 pct. grøn el og fjernvarme i 2030 godt hjulpet på vej af initiativerne i energiaftalen fra 2012.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

ANNONCE