Topnyheder

S: Venstre har udnævnt en kvælstofminister


Venstre vil skrotte SR-regeringens forslag om at reducere ammoniakudledningen med 24 pct. Foto: Pixabay

Venstre erkender, at regeringen vil gå i den modsatte retning af, hvad den tidligere SR-regering gjorde på landbrugs- og miljøområdet.

Landmændene vil få lov at gøde mere, og regeringen vil skrotte den danske ambition om at reducere udledningen af ammoniak med 24 pct. frem mod 2020, hvilket den tidligere regering havde foreslået. Det skriver Jyllands-Posten.

- "Det er vigtigt i politik at erkende, hvis man har lavet en fejl," siger miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen (V), og bebuder, at regeringen vil ned på EU's gennemsnit, som er på 6 pct.

Ammoniak er en form for kvælstof, der er næring for planterne. Men landbrugets gødning kan føre til for mange næringsstoffer i naturen, som bl.a. giver iltsvind i vandet og dræber dyrelivet. Det kan også forringe afgrødernes kvalitet.

Derudover vil V-regeringen fjerne kravet om randzoner og efterafgrøder, som plantes for at kunne optage overskydende næringsstoffer mellem hovedafgrødernes dyrkning, så stofferne ikke udvaskes i vandmiljøet.

Mens Landbrug & Fødevarer glæder sig over ministerens udtalelser, er både Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Socialdemokraterne er bekymrede over Venstres plan.

- "Hvis man skal være lidt frisk i replikken, kan det godt se ud, som om Lars Løkke Rasmussen (V) har udnævnt en kvælstofminister i stedet for en minister, der er interesseret i at skabe en balanceret vækst i landbruget," siger fødevareordfører Simon Kollerup (S).

DN's præsident, Ella Maria Bisschop-Larsen, siger, at kravene i Danmark er høje, fordi der i øjeblikket er kvælstofnedfald, der skyldes ammoniakfordampning, som ligger langt over, hvad naturen kan tåle.

- "Vi er sikre på, at disse lempelser går ud over naturen," siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Eva Kjer Hansen henviser til, at 2/3 af forureningen kommer fra udlandet, og derfor vil det få større effekt at løfte indsatsen i de omkringliggende lande. Hun nævner dog intet i interviewetmed Jyllands-Posten om, at Venstre vil arbejde for at højne indsatsen i udlandet, men blot at Danmark skal ned på det nuværende gennemsnit.

En EU-rapport fra sidste år viste, at Danmark er det tredjemest forurenede land i Europa, når det kommer til kvælstoffer i naturen: I 2010 var grænsen for økosystemernes tolerance for næringsstoffer overskredet på samtlige naturområder.

En rapport fra 2013 viste dog, at i takt med landbrugets faldende udledning af næringsstoffer, var iltsvind i det danske vandmiljø blevet mindre alvorligt. Målet om et bedre vandmiljø var dog stadig ikke nået.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

ANNONCE