Topnyheder

Officielt: New York forbyder fracking - det er IKKE miljømæssigt sikkert


Sidste år kunne miljøorganisationer aflevere 160.000 underskrifter mod fracking til New Yorks guvernør. Foto: Adam Welz/CREDO Action/flickr

Den amerikanske stat New York har nu officielt forbudt fracking. Det skriver EcoWatch. Forbuddet var ventet, efter at New York sidste år fremlagde et forslag om at forbyde boringerne efter skifergas, der indebærer, at man pumper kemikalier ned i undergrunden for at frigøre og opsamle gassen - såkaldt "fracking".

- "Denne beslutning er i overensstemmelse med DEC's (Department of Environmental Conservation) mission om at bevare, forbedre og beskytte vores stats naturressourcer og at forbedre helbreddet, sikkerheden og velfærden for vores stats indbyggere," siger DEC's kommissær, Joe Martens.

Skifergas er blevet en stor industri i USA, men der har været konsekvenser; bl.a. forurening af drikkevandet, øget metangasudledning, og for nyligt medførte en eksplosion ved en borebrønd i Texas, at 20 familier måtte evakueres.

Flere miljøorganisationer har længe kæmpet for forbuddet i New York, og der er selvsagt glæde over, at det nu er officielt.

- "New Yorkere kan fejre det faktum, at vi ikke bliver underlagt den giftige forurening og de helbredsrisici, som fracking uundgåeligt medfører. Ved at forbyde fracking har guvernør Cuomo (Andrew Cuomo) stået fast over for olie- og gasindustrien og ved at gøre det, er han blevet en national leder for helbreddet og miljøet. Han har sat en standard for menneskets helbred og sikkerhed, som præsident Obama og andre statsledere burde stræbe efter," siger Alex Beauchamp, regionaldirektør for NGO'en Food & Water Watch.

Der har været store demonstrationer i New York mod fracking. Foto: Adam Welz/CREDO Action/flickr

Statens forslag om forbuddet sidste år tog udgangspunkt i en over 2.000 sider lang rapport, som er baseret på syv års forskning, og DEC har herefter opsamlet de vigtigste pointer i et nyudgivet dokument "Findings Statement".

Her står bl.a.:

- "Der er intet muligt eller fornuftigt alternativ, som i tilstrækkelig grad kan hjælpe med at undgå eller minimere en skadelig miljøpåvirkning, og som tackler den risiko, aktiviteten påfører offentlighedens helbred."

Olie- og gasindustrien i USA er utilfreds med New Yorks forbud og har truet med sagsanlæg.

Herhjemme har både Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti meddelt, at de ønsker boringer, så længe det er "miljømæssigt forsvarligt".

En sådan formulering er dog åben for fortolkning, og selvom rapporten fra New York konkluderer, at det ikke er miljømæssigt forsvarligt, kan en dansk rapport nå til en anden konklusion.

ANNONCE