Topnyheder

Dyrevelfærdsordfører bakker op om hvaldrab

Som Folketingets mindste parti er der rigeligt at se til for De Konservatives folketingsmedlemmer, som hver har fået mere end en håndfuld ordførerposter.

Om det er årsagen til, at Rasmus Jarlov glemte at skrive, at han også er dyrevelfærdsordfører, da han skrev sine ordførerposter på sin politiske Facebook-profil, er uvist - men posten; den hár han altså.

Rasmus Jarlovs første Facebook-opdatering på dyrevelfærdsområdet var om de traditionelle grindedrab på Færøerne - en begivenhed hvor der i øvrigt også bliver dræbt delfiner, hvilket dog ikke nævnes så ofte i medierne.

- "Grindehvalen er ikke truet, og i sammenligning med andre dyr, som vi mennesker spiser, må de siges at leve utroligt gode liv. Jagten er barsk, men den er ikke mere barsk, end hvad der foregår i naturen hver dag," skrev han blandt andet i sin opdatering.

Det afledte en debat, hvor han bl.a. argumenterede, at: "Grindehvalerne bliver dræbt med ét hug med en harpun ned gennem åndedrætshullet. Det går lynhurtigt."

Hvorfra ved du, at det går hurtigt?

- "Jeg har været meget på Færøerne og snakket med folk, som har fortalt mig om det," svarer Rasmus Jarlov, da Globalen kontakter ham.

Uklart om det går hurtigt

Det har dog været svært at finde ud af, om hvalerne rent faktisk dør øjeblikkeligt, men noget tyder på, at det ikke er tilfældet - i hvert fald ikke normen.

Et forskningsstudie fra sidste år om hvalfangst nær Island kom med et svar på, hvor længe der går, før hvalerne dør, når de er blevet harpuneret - men svaret må befolkningen ikke få at vide. Det er blevet hemmeligholdt af den islandske regering, uden at den har begrundet sin beslutning.

Dyreværnsorganisationen Humane Society of the United States (HSUS) henviser til flere rapporter, der viser, at hvaler langt fra altid dør øjeblikkeligt. Bl.a. nævner organisationen en norsk rapport fra 1999, der viste, at 64 pct. af 591 minkhvaler døde øjeblikkeligt, men at det i gennemsnit tog godt fire minutter, inden døden indtraf.

(HSUS) refererer også til en japansk undersøgelse fra 1994, som viste, at det kun var lidt over 29 pct. af 330 minkhvaler i japansk hvalfangst, som døde øjeblikkeligt.

Minkhvaler er et par meter længere end grindehvaler.

National Geographic har interviewet Russell Fielding, geograf ved the University of the South i Sewanee, Tennessee, om grindedrabene, og han siger, at drabet foregår hurtigt.

På Wikipedia står der også, at den færøske metode fører til et "øjeblikkeligt drab" - definitionen af øjeblikkelig er 10 sekunder eller mindre - men der er ingen kildeangivelse til påstanden, så den kan ikke eftertjekkes.

Drægtige hvaler

Derudover er der en anden etisk problemstilling: drægtighed. Japan offentliggjorde i 2006 tal for sin hvalfangst den foregående sæson. Her viste det sig, at af 391 slagtede hun-minkhvale var 224 af dem drægtige med i alt 227 fostre. Fostret vil dø, kort efter at moderen er død - eller også er det så levedygtigt, at hvalfangerne må dræbe det efter slagtningen af moderen.

De færøske hvalfangere kan jo ikke vide, om de hvaler, de fanger, er drægtige. Er fangsten så stadig okay?

- "Det har jeg ikke nogen holdning til," svarer Rasmus Jarlov.

Han holder dog fast i sin grundlæggende holdning; at der ikke er noget forkert i drabene på grindehvalerne, og at drabene sker øjeblikkeligt, uden at hvalen lider.

- "Det er min opfattelse, at det forholder sig sådan. Man må gerne tage en diskussion om det," siger han og byder mere forskning på området velkomment.

Dyrs forhold i Danmark kan forbedres

I forbindelse med debatten på Facebook kommer han også ind på de danske landbrugsforhold, da han nævner de danske landbrugsdyr.

- "De dyr, du spiser hver dag, lider tusind gange mere end grindehvalerne," skriver han og tilføjer senere: "Et helt liv fastlåst i et bur i en stald uden at kunne bevæge sig."

Hvad mener du om de nuværende forhold i dansk landbrug?

- "Min opfattelse er at der er nogle forhold inden for industrien, som der bestemt skal holdes øje med, og jeg synes, at det er vigtigt emne. Det er værd at diskutere og holde øje med, at forholdene er så gode som muligt. Jeg mener, at det er et mere væsentligt emne end grindefangsten," siger han.

Hvilke forhold er det, du mener, der kan forbedres?

- Jeg vil ikke kaste mig ud i en kritik af landbruget på dag ét som ny dyrevelfærdsordfører. Jeg skal ikke påstå, at jeg har meget indgående viden om emnet - det vil jeg forsøge at få det kommende stykke tid. Jeg vil gerne have bedre information om, hvad der sker. Men jeg har da fulgt med i de diskussioner, der har været i pressen, bl.a. om hvordan svinene har det.

Hvad mener du om fikserede svin?

- "Jeg synes, at det er grimt at se på. Der er nogle etiske dilemmaer i det, som er værd at diskutere. Jeg vil ikke på stående fod sige, hvor meget og lidt fiksering jeg synes, der skal være."

Hvis noget skal ændres, mener du så, at det er politikernes opgave, eller må det være op til forbrugerne, hvad de vil bruge penge på?

- "Jeg synes bestemt, at der er en politisk opgave i det. Det er helt på sin plads, at området bliver reguleret lovmæssigt."

Minkhvalen er i øvrigt - som Rasmus Jarlov nævner - ikke erklæret truet. Men det skyldes, at IUCN ikke har tilstrækkelige data på bestanden og derfor ikke har kunnet give den nogen klassifikation.

Se optagelser fra organisationen Sea Shepherd af grindedrabene: