Topnyheder

Rapport: Klimaforandringerne kan banke os 50 år tilbage i tiden


Milliarder af mennesker vil blive ramt af oversvømmelser, hvis klimaforandringerne fortsætter. Foto: UN Photo/Marco Dormino

Hedebølger, ekstrem regn og oversvømmelser vil ramme milliarder af mennesker inden for de næste 85 år på grund af klimaforandringerne. Faktisk er udviklingen så alvorlig, at fortsætter den som hidtil, vil den bombe de medicinske fremskridt og befolkningernes almene velfærd knap 50 år tilbage i tiden.

Sådan lyder konklusionen fra et hold på over 40 forskere fra Europa, Afrika og Kina i en rapport, der er publiceret i det velansete medicinske tidsskrift The Lancet. Rapporten fastslår, at klimaforandringerne er det 21. århundredes allerstørste trussel mod folkesundheden.

- "Vi anser klimaforandringerne som værende en enorm trussel for helbreddet, og det bliver ofte negligeret i de politiske debatter," siger professor Anthony Costello, leder af University College London (UCL) Institute of Global Health, til The Guardian.

Han fortæller, at verden lige nu styrer mod en temperaturstigning på over fire grader, og at det er særdeles nødvendigt, at man griber ind, før det er for sent. Temperaturen må ikke stige med mere end to grader i forhold til gennemsnittet inden industrialiseringen i midten af 1800-tallet.

I modsætning til adskillige andre klimarapporter, har forskerne her set på de specifikke menneskelige konsekvenser, hvis verden er fire grader varmere om 85 år, og verdensbefolkningen er på ni milliarder.

Vurderingen lyder, at folk vil blive tre gange så udsatte for tørke i år 2100 sammenlignet med 1990 og fire gange mere udsatte for ekstremt regnvejr og mulige oversvømmelser.

Sundhedskonsekvenserne vil ramme over hele verden. Eksempelvis vil forureningen af havet umuliggøre fiskeri i flere områder, mens også landbruget vil blive ødelagt af de mange hedebølger, og det vil føre til hungersnød, særligt i fattige lande. Der vil komme mangel på hvede, hvilket vil føre til øgede fødevarepriser, og det vil påvirke flere brancher og antallet af job. Folk vil flygte fra de mest udsatte områder, og der vil være en øget risiko for spredning af sygdomme.

- "Vi bliver nødt til at rykke væk fra at tænke på det (klimaforandringer) som et problem i atmosfærens fysik. Det er et problem for mennesker," siger studiets medforfatter Peter Cox, der er professor i klimasystemernes dynamik ved University of Exeter, Storbritannien, til New York Times.

Drop brugen af kul

Forskerne har opstillet en række anbefalinger, som kan hjælpe med at undgå det nævnte katastrofescenario. Et af de punkter, der har højest prioritet, er at udfase al brug af kul. Noget, som der dog ikke er politisk enighed om - heller ikke i Danmark. Dansk Folkeparti har gjort det klart, at partiet ønsker fortsat brug af kul, så længe det er billigt.

Også øget bevidsthed om folkesundhed og en hurtig grøn omstilling er blandt de anbefalede tiltag fra forskerne.

Selv hvis klimaforandringer ikke eksisterede, ville luftforureningen være et enormt problem. Ca. 1,2 millioner kinsere døde af sygdomme relateret til luftforureningen i Kina i 2010. Nye tal har også vist, at mindst 29.000 briter årligt dør af samme årsag. I Danmark er tallet ca. 3.400.

Det er værre end FN's "worst-case scenario"

I 2007 opstillede FN's klimapanel IPCC et "worst-case scenario" for den globale opvarmning, hvis der ikke blev gjort noget ved menneskets udledning af fossile brændstoffer. Scenarioet blev omtalt i en rapport - også i The Lancet - i 2009; dengang lød vurderingen, at udviklingen var på vej mod IPCC's "worst-case scenario".

Den nye rapport viser, at vi med de seneste seks års fortsatte udledning af drivhusgasser nu har overskredet den maksimumgrænse, der var defineret i IPCC's skrækscenario, og er på vej mod en værre fremtid.

- "Alt, der blev forudsagt i 2009, er allerede i gang med at ske," siger Nick Watts, ekspert i offentlig sundhed ved Institute for Global Helath ved University College London, til New York Times.

Et uddrag af rapporten kan læses her.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek