Topnyheder

Forskere: Global opvarmning hjælper ikke vinterens dødsofre


Global opvarmning vil ikke afhjælpe problemet med vinterens dødsfald i nævneværdig grad, konkluderer et nyt studie. Foto: Darius Norvilas/flickr

Selvom der årligt dør flere mennesker på grund af kulde end varme, skal man ikke ønske, at den globale opvarmning fortsætter.

Et nyt studie har nemlig påvist, at varmere vejr ikke vil afhjælpe antallet af vinterens ofre, som særligt rammer den ældre del af befolkningen. Det skriver The Financial Express.

Et hold af forskere ledt af professor Patrick Kinney fra Columbia University undersøgte en række faktorer, som kan være årsagerne til, hvorfor mange ældre dør i perioder med kulde, og konklusionen er, at de fleste faktisk ikke dør af kulden, men af sygdomme relateret til influenza eller andre luftvejsinfektioner, som er mere udbredt om vinteren.

Forskerne fandt også ud af, at byer med varmere vintre havde en lige så høj dødelighed som byer med koldere vintre.

Forskerne understreger, at kulde stadig kan være dødbringende, men at dødsfald eksempelvis som følge af hjertestop, når man skovler sne, faldulykker eller nedkøling (hypotermi) er sjældenheder.

Studiet konkluderer dermed også, at varmere vintre som følge af global opvarmning vil redde så få liv, at det ikke modsvarer de mange flere dødsfald, som vil forekomme på grund af flere hedebølger om sommeren.

På blot et par uger har to studier nu modsagt argumenterne fra Liberal Alliances klimaordfører Villum Christensen, der under valgkampen sagde, at global opvarmning havde sine fordele:

- "Der er rigtig mange fordele forbundet med en varmere verden, eksempelvis i forhold til produktion af fødevarer og generel overlevelse," lød det til Information.

Få dage efter udkom et forskningsstudie, der viste, at varmere vejr var meget skidt for produktionen af fødevarer, bl.a. fordi varmere vejr medfører, at der på verdensplan årligt vil være færre "gode vækstdage" for planterne.

Og nu har dette studie, der i øvrigt er publiceret i IOP Publishings Environmental Research Letters Journal, modsagt hans påstand om, at varmere vejr vil gavne generel overlevelse.

Villum Christensen er ikke overbevist

De nye undersøgelser får dog ikke umiddelbart Villum Christensen (LA) til at ændre synspunkt.

Nu vil jeg gerne have lov til at sætte mig nærmere ind i undersøgelsen. Under alle omstændigheder tror jeg, at man skal passe på generaliseringer. Der er ofte fordele og ulemper ved sådanne ændringer, DMI konstaterer eksempelvis en række fordele på vores breddegrader, og naturligvis er billedet ikke ens over hele verden," siger Villum Christensen til Globalen og tilføjer:

"Mit ærinde med udtalelsen er primært at udfordre den meget skråsikre og ofte religiøse debat på området, som alt for tit ser bort fra teknologiudviklingen, som ingen kan forudsige bare få år frem - og slet ikke om 100 år. Planternes egenskaber kan jo også udvikles, så de har fordele af ændrede vækstbetingelser."

Denne artikel er opdateret kl. 22:04 med Villum Christensens udtalelser.

Af: Henrik Hindby Koszyczarek

ANNONCE