Topnyheder

DF og LA's klimapolitik strider imod ny klimaanbefaling


DF og LA med Kristian Thulesen-Dahl (t.v.) og Anders Samuelsen (2. t.v.) i spidsen har en klimapolitik, der ønsker at bremse den nuværende grønne omstilling. Foto: Henrik Bjerregrav/Venstre

ANALYSE: Verden er ikke på rette vej, når det handler om at bremse den globale opvarmning. Selv ikke udfaldet af klimamødet i Bonn i begyndelsen af juni er tilstrækkeligt. Sådan lyder advarslen fra The International Energy Agency (IEA), ifølge nyhedsbureauet Reuters.

IEA har i sin nye rapport, Energy and Climate Change, vurderet, hvilken retning vi bevæger os i med hensyn til indsatsen mod klimaforandringerne. Rapporten er baseret på de energiplaner, som adskillige lande har afleveret til FN forud for klimatopmødet i Paris sidst på året og for de lande, som endnu ikke har fremlagt planerne, har IEA set på deres nuværende energipolitik for at lave en samlet vurdering. Konklusionen er dyster:

- "Hvis man ikke styrker indsatsen efter år 2030, så vil udviklingen (...) give os en gennemsnitlig temperaturstigning på ca. 2,6 grader celsius i år 2100 og 3,5 grader efter år 2200," lyder det bl.a. i rapporten.

Forskere har sat en grænse, der lyder, at den globale temperatur maksimalt må stige med to grader sammenlignet med niveauet før den industrielle revolution i midten af 1700-tallet, men som udviklingen er nu, bliver det mål overskredet.

Regnskoven kan forsvinde

En temperaturstigning på mellem to og tre grader celsius kan medføre, at Amazon-regnskoven dør og bliver til savanne, idet tørke og følgende skovbrande vil destruere skoven. Det vil i sig selv øge udledningen af Co2 så meget, at temperaturen vil stige endnu mere.

- "IEA's analyse bekræfter, hvad forskere og civilsamfundet har sagt længe: Lande bliver nødt til at skære deres Co2-udledning endnu mere, og de bliver nødt til at skære dem endnu hurtigere, så vi ikke kommer til at stå over for en virkelig farlig klimaforandring. De nuværende planer og løfter om at gøre mere på et senere tidspunkt er indtil videre utilstrækkelige, når det handler om at redde klimaet," siger Samantha Smith, leder for Verdensnaturfondens (WWF) Global Climate and Energy Initiative, til organisationens hjemmeside.

De vigtige punkter

IEA har derfor formuleret en række anbefalinger, som er udformet i et scenario kaldet "The Bridge Scenario". Ifølge IEA vil den globale udledning af drivhusgasser toppe om fem år for herefter at falde, hvis man følger The Bridge Scenarios fem hovedpunkter:

  • Energieffektiviteten skal øges i både industrier, bygninger og transportsektoren,

  • der skal investeres endnu mere i vedvarende energi: fra 270 mia. dollars i 2014 til 400 mia. dollars i 2030,

  • statsstøtten til fossile brændstoffer skal ophøre senest i 2030,

  • brugen af kul skal toppe inden 2020 og herefter falde,

  • reducér udslippet af metangas i olie- og gasproduktionen.

Derudover er det nødendigt løbende at lave en revideret plan, som styrker indsatsen efter 2025.

- "IEA siger, at verden hurtigt må lære ikke at leve over evne, hvis vores nuværende generation skal kunne aflevere kloden med ren samvittighed til den næste generation. Vi kunne ikke være mere enige," siger WWF's Samantha Smith.

LA vil droppe "dyre tilskudsordninger"

Trods IEA's anbefaling om at investere endnu mere i vedvarende energi, ønsker både Liberal Alliance og Dansk Folkeparti at mindske statsstøtten til den del af energisektoren. Begge partier har sagt, at de ønsker, at Danmarks grønne omstilling skal gå langsommere, end den har gjort under SR-regeringen.

LA vil i stedet støtte teknologi, som kan hjælpe verden med at tilpasse sig et ændret klima, og partiet mener, at vedvarende energi skal kæmpe på markedsvilkår.

- "Vi arbejder for styrkelse af teknologiudvikling og indsatser omkring klimatilpasning, fremfor de meget dyre tilskudsordninger til politisk valgte teknologier (vedvarende energi) og omlægninger i det økonomiske system, som reducerer vores konkurrenceevne og vækst," har LA's klimaordfører, Villum Christensen, for nyligt sagt ifølge Politiken.

Det har dog også lydt fra LA, at partiet ønsker at støtte forskningen i vedvarende energi frem for at støtte produktionen. Om det i sidste ende vil betyde, at der faktisk bruges flere eller færre penge inden for den grønne sektor, er dog uklart.

DF vil ikke favorisere grøn teknologi

DF er imod, at man vælger én teknologi frem for en anden:

- "Vi ønsker en markedsbaseret energipolitik, hvor man ikke fra politisk side udvælger sig nogle yndlingsteknologier, som man så støtter og ser bort fra andre teknologier. Så vil vi hellere lade markedet afgøre, hvad der er det bedste og billigste," sagde energiordfører Mikkel Dencker for nyligt til Politiken.

Ifølge IEA er verdens samlede støtte til vedvarende energi 17 mia. dollars, og det tal skal mindst tredobles for at undgå, at den globale opvarmning overstiger to grader.

Både LA og DF er imod, at regeringer sætter sig klimapolitiske målsætninger, hvilket IEA ellers anbefaler, at regeringer gør. Ifølge LA's Villum Christensen giver det ingen mening at spå om, hvilke løsninger eller teknologier, der er bedst i fremtiden.

IEA skriver endvidere, at det er nødvendigt, at alle ineffektive kulkraftværker - det vil sige dem, der producerer mindst energi og forurener mest - løbende skal lukkes, og at der straks skal forbydes nybyggeri af disse typer.

Selv ikke brugen af de moderne og mere rene kulkraftværker kan fortsætte, hvis man skal nå klimaambitionerne.

- "Enhver strategi om at realisere det langsigtede mål om maksimalt to grader kræver et nedsat forbrug af fossile brændstoffer, som selv nutidens mest effektive kulkraftværker ikke er i stand til at imødekomme," skriver IEA.