Topnyheder

DF og LA's klimapolitik strider imod ny klimaanbefaling


DF og LA med Kristian Thulesen-Dahl (t.v.) og Anders Samuelsen (2. t.v.) i spidsen har en klimapolitik, der ønsker at bremse den nuværende grønne omstilling. Foto: Henrik Bjerregrav/Venstre

ANALYSE: Verden er ikke på rette vej, når det handler om at bremse den globale opvarmning. Selv ikke udfaldet af klimamødet i Bonn i begyndelsen af juni er tilstrækkeligt. Sådan lyder advarslen fra The International Energy Agency (IEA), ifølge nyhedsbureauet Reuters.

IEA har i sin nye rapport, Energy and Climate Change, vurderet, hvilken retning vi bevæger os i med hensyn til indsatsen mod klimaforandringerne. Rapporten er baseret på de energiplaner, som adskillige lande har afleveret til FN forud for klimatopmødet i Paris sidst på året og for de lande, som endnu ikke har fremlagt planerne, har IEA set på deres nuværende energipolitik for at lave en samlet vurdering. Konklusionen er dyster:

- "Hvis man ikke styrker indsatsen efter år 2030, så vil udviklingen (...) give os en gennemsnitlig temperaturstigning på ca. 2,6 grader celsius i år 2100 og 3,5 grader efter år 2200," lyder det bl.a. i rapporten.

Forskere har sat en grænse, der lyder, at den globale temperatur maksimalt må stige med to grader sammenlignet med niveauet før den industrielle revolution i midten af 1700-tallet, men som udviklingen er nu, bliver det mål overskredet.

Regnskoven kan forsvinde

En temperaturstigning på mellem to og tre grader celsius kan medføre, at Amazon-regnskoven dør og bliver til savanne, idet tørke og følgende skovbrande vil destruere skoven. Det vil i sig selv øge udledningen af Co2 så meget, at temperaturen vil stige endnu mere.

- "IEA's analyse bekræfter, hvad forskere og civilsamfundet har sagt længe: Lande bliver nødt til at skære deres Co2-udledning endnu mere, og de bliver nødt til at skære dem endnu hurtigere, så vi ikke kommer til at stå over for en virkelig farlig klimaforandring. De nuværende planer og løfter om at gøre mere på et senere tidspunkt er indtil videre utilstrækkelige, når det handler om at redde klimaet," siger Samantha Smith, leder for Verdensnaturfondens (WWF) Global Climate and Energy Initiative, til organisationens hjemmeside.

De vigtige punkter

IEA har derfor formuleret en række anbefalinger, som er udformet i et scenario kaldet "The Bridge Scenario". Ifølge IEA vil den globale udledning af drivhusgasser toppe om fem år for herefter at falde, hvis man følger The Bridge Scenarios fem hovedpunkter:

  • Energieffektiviteten skal øges i både industrier, bygninger og transportsektoren,

  • der skal investeres endnu mere i vedvarende energi: fra 270 mia. dollars i 2014 til 400 mia. dollars i 2030,

  • statsstøtten til fossile brændstoffer skal ophøre senest i 2030,

  • brugen af kul skal toppe inden 2020 og herefter falde,

  • reducér udslippet af metangas i olie- og gasproduktionen.

Derudover er det nødendigt løbende at lave en revideret plan, som styrker indsatsen efter 2025.

- "IEA siger, at verden hurtigt må lære ikke at leve over evne, hvis vores nuværende generation skal kunne aflevere kloden med ren samvittighed til den næste generation. Vi kunne ikke være mere enige," siger WWF's Samantha Smith.

LA vil droppe "dyre tilskudsordninger"

Trods IEA's anbefaling om at investere endnu mere i vedvarende energi, ønsker både Liberal Alliance og Dansk Folkeparti at mindske statsstøtten til den del af energisektoren. Begge partier har sagt, at de ønsker, at Danmarks grønne omstilling skal gå langsommere, end den har gjort under SR-regeringen.

LA vil i stedet støtte teknologi, som kan hjælpe verden med at tilpasse sig et ændret klima, og partiet mener, at vedvarende energi skal kæmpe på markedsvilkår.

- "Vi arbejder for styrkelse af teknologiudvikling og indsatser omkring klimatilpasning, fremfor de meget dyre tilskudsordninger til politisk valgte teknologier (vedvarende energi) og omlægninger i det økonomiske system, som reducerer vores konkurrenceevne og vækst," har LA's klimaordfører, Villum Christensen, for nyligt sagt ifølge Politiken.

Det har dog også lydt fra LA, at partiet ønsker at støtte forskningen i vedvarende energi frem for at støtte produktionen. Om det i sidste ende vil betyde, at der faktisk bruges flere eller færre penge inden for den grønne sektor, er dog uklart.

DF vil ikke favorisere grøn teknologi

DF er imod, at man vælger én teknologi frem for en anden:

- "Vi ønsker en markedsbaseret energipolitik, hvor man ikke fra politisk side udvælger sig nogle yndlingsteknologier, som man så støtter og ser bort fra andre teknologier. Så vil vi hellere lade markedet afgøre, hvad der er det bedste og billigste," sagde energiordfører Mikkel Dencker for nyligt til Politiken.

Ifølge IEA er verdens samlede støtte til vedvarende energi 17 mia. dollars, og det tal skal mindst tredobles for at undgå, at den globale opvarmning overstiger to grader.

Både LA og DF er imod, at regeringer sætter sig klimapolitiske målsætninger, hvilket IEA ellers anbefaler, at regeringer gør. Ifølge LA's Villum Christensen giver det ingen mening at spå om, hvilke løsninger eller teknologier, der er bedst i fremtiden.

IEA skriver endvidere, at det er nødvendigt, at alle ineffektive kulkraftværker - det vil sige dem, der producerer mindst energi og forurener mest - løbende skal lukkes, og at der straks skal forbydes nybyggeri af disse typer.

Selv ikke brugen af de moderne og mere rene kulkraftværker kan fortsætte, hvis man skal nå klimaambitionerne.

- "Enhver strategi om at realisere det langsigtede mål om maksimalt to grader kræver et nedsat forbrug af fossile brændstoffer, som selv nutidens mest effektive kulkraftværker ikke er i stand til at imødekomme," skriver IEA.

Vil fortsat brug kul

DF's Mikkel Dencker, har ellers flere gange under valgkampen talt for fortsat brug af kul og retfærdiggjort det med, at de danske kulkraftværker pga. filtreringssystemer er renere end mange andre i udlandet. Af samme grund vil han hellere arbejde for, at andre landes kulkraftværker får påført filtre, end at man arbejder for at udfase kul.

- "Der er ingen grund til at udfase kul, hvis det er billigt," sagde Mikkel Dencker tidligere på måneden til Information

I stedet for de nuværende, moderne kulkraftværker anbefaler IEA, at man fremover benytter såkaldte CSS-kulkraftværker. Teknologien er meget ny og blev præsenteret på et kraftværk i Canada sidste år. Den betyder, at man indfanger kuldioxiden i kraftværkernes røggasser, komprimerer den til væske og deponerer den dybt nede i undergrunden.

Det kræver imidlertid enorme mængder vand, hvilket IEA også nævner i sin rapport, og det er en af flere årsager til, at Danmarks Naturfredningsforening er imod teknologien og i stedet ønsker ren vedvarende energi.

DF har også fremhævet omkostningerne ved støtten til og brugen af vedvarende energi som årsag til, at man skal nedtrappe den grønne omstilling; vedvarende energi er simpelthen for dyrt, mener partiet.

I sin rapport slår IEA dog fast, at den vedvarende teknologi faktisk bliver billigere og billigere, og energiagenturet har tidligere udregnet, at for hver dollar, der investeres nu, vil man man spare beløbet tre gange i år 2050.

Ingen formuleret klimapolitik

På DF og LA's hjemmesider kan det blive svært at få et entydigt svar på, hvad de konkret vil gøre i deres politiske arbejde for at bekæmpe klimaforandringerne, da ingen af dem har udformet en klimapolitik.

Ligesom LA har DF også tidligere udtrykt en skepsis over for menneskets rolle ifm. klimaforandringerne; særligt da partiet under klimatopmødet i København i 2009 afholdt sit eget alternative klimatopmøde, hvor man inviterede talere, som forholdt sig kritisk til, at mennesket skulle have en rolle i klimaforandringerne.

DF skriver imidlertid om klima i sit arbejdsprogram under emnet "miljøpolitik", at: "Meget tyder på, at mennesks aktiviteter på jorden bidrager til den globale opvarmning".

Af samme årsag er det ifølge DF vigtigt, at alle jordens nationer og i særdeleshed højvækstlande som Kina og Indien inddrages fuldt ud i en global klimapolitik.

Spørgsmålet er nu, hvilken holdning en borgerlig regering vil tage med sig til klimatopmødet i Paris sidst på året, når COP21 finder sted: Er partierne villige til at fastholde Danmark i den grønne førertrøje og søge at presse andre lande med i en fælles klimaaftale, og vil de være villige til at gå på kompromis med deres holdning om et liberalt elmarked, hvor alle teknologier konkurrerer på lige vilkår, for i stedet at tilgodese vedvarende energi?

Hverken Liberal Alliance eller Dansk Folkeparti har svaret på Globalens henvendelse om, hvorvidt de er villige til at acceptere de anbefalinger, som IEA kommer med.