Topnyheder

Efter valgsejren: Nu skal der gødes


Danske landmænd kan forberede sig på at gøde mere fremover. Foto: werktuigendagen | Flickr

Karen Hækkerup, direktør for Landbrug & Fødevarer, glæder sig over, at landbruget nu kan gøde endnu mere, efter at de borgerlige partier vandt folketingsvalget.

- "En ting ligger fast: Nu kommer vi til at gøde mere. Det har vi ventet på, og vi arbejder videre med at holde den nye regering fast på de løfter, VKO-partierne kom med før valget," siger Karen Hækkerup ifølge Landbrugsavisen.

De danske landmænd har gennem længere tid kritiseret den nu tidligere SR-regering for at indskrænke deres muligheder for at gøde. De har bl.a. argumenteret med, at der gødes så lidt, at det skader kornets kvalitet, hvilket hæmmer eksporten.

Danmarks Naturfredningsforening anerkender, at det kan være nødvendigt at gøde mere.

- "Vi kan sagtens se problemet i den måde, vi har valgt at reducere kvælstofforureningen på. Så vi er med på, at der skal være mulighed for mange landmænd at give mere gødning, men det kræver samtidig, at vi finder en anden måde at reducere udvaskning af kvælstof på," siger landbrugspolitisk medarbejder Thyge Nygaard til dr.dk.

Rapport: Skrappe miljøkrav er ikke problemet

En ny rapport, der indtil videre kun foreligger som et udkast, konkluderer dog, at de danske landmænds problemer ikke skyldes for hårde danske miljøregler - problemet er derimod landmændenes gæld. Rapporten viser nemlig, at danske landmænd er lige så konkurrencedygtige som deres kolleger i Tyskland, Holland og Sverige.

Det har dog ikke ændret ved Venstres holdning.

- "Danske landmænd er blandt de allermest effektive i Europa - men de bliver udsat for danske særkrav om undergødskning og randzoner, og det frarøver dem overskuddet fra deres drift, og så får de mere gæld. Det er uomtvistelige fakta, som man ikke bare kan fortolke sig ud af," sagde Venstres fødevareordfører, Erling Bonnesen, for nyligt til Politiken.

Kan påvirke naturen og dyrelivet

Problemet med gødning er netop indholdet af kvælstof, der kan påvirke følsom natur og bl.a. føre til iltsvind i vandet, som dræber dyrelivet.

Miljøministeriet har beregnet, at Venstres landbrugsplan vil betyde, at der bliver udledt 10.000 ton mere kvælstof om året i vandmiljøet. Venstres fødevareordfører, Erling Bonnesen, forsvarer dog sit partis politik.

- "Det er nogle teoretiske beregninger, der ikke stemmer overens med de faktiske forhold i virkeligheden. Vi vil måle på det, og de steder, hvor der er behov, vil vi lave mini-vådområder, stenrevler og andre ting, der vil sørge for, at der ikke kommer en ekstra miljøbelastning," siger han til fyens.dk.

ANNONCE