Topnyheder

Skifergas-eksplosion har skabt en "død zone" i USA


Plantelivet er dødt i en radius af 400 meter efter en skifergas-eksplosion i Texas. 20 familier er evakueret. Foto: Aaron Sprecher/Greenpeace

20 familier er blevet evakueret fra et område nær Karnes City, Texas, i USA, efter at en skifergas-borebrønd eksploderede. Det skriver Inside Climate News.

Eksplosionen spredte kemikalier, olie og naturgas ud i området, og det har dræbt det meste planteliv i en radius af 400 meter fra brøndens placering.

En af de evakuerede beboere Lucas Jasso måtte efterlade sine tre køer og to tyre.

- "På nuværende tidspunkt ved jeg ikke, om nogen af mine dyr er i live eller ej," siger han.

Det ansvarlige selskab, Encana Corp., betaler for familiernes ophold på et hotel, og det har rådet dem til at blive væk fra deres hjem i mindst tre uger - nogle af familierne kan muligvis aldrig flytte tilbage på grund af for stor forurening, som er umulig at rense fra omgivelserne.

Naboer til de mange skifergasbrønde i USA har oplevet store fald i ejendomsværdien, og efter en katastrofe som den nær Karnes City får beboerne endnu sværere ved at sælge deres huse. Nogle ønsker at flytte, og derfor henvendte en af de evakuerede beboere sig til repræsentanter fra Encana Corp. efter ulykken. Hun bad selskabet om at købe hendes grund og ejendom for 300.000 dollars.

- Så meget skylder de mig da. Jeg kan ikke sælge det. Min ejendomsværdi er faldet. Alt, hvad jeg ejer, er bundet op på den ejendom," siger hun.

En talsmand fra selskabet siger, at det er for tidligt at give beboerne svar på, om selskabet vil købe deres grunde.

Encana Corp. vil først og fremmest have et overblik over situationens konsekvenser og har derfor opstillet målere i området, der skal registrere, om der er giftige dampe i atmosfæren, herunder benzen, toluene og xylen, som er kemiske opløsningsmidler og bruges i fracking, som er den proces, der udvinder skifergassen.

I forbindelse med eksplosionen blev der også ledt metangas ud i atmosfæren; metangas har en drivhuseffekt, der er 25 gange større end Co2 og dermed langt værre for den globale opvarmning. Netop risikoen for udslip af metangas i forbindelse med skifergasboringer får kritikere til at argumentere, at skifergas ikke er bedre for klimaet end afbrænding af kul og olie.

I øjeblikket foretager energiselskabet Total prøveboringer nær Dybvad i Nordjylland for at finde ud af, om der er nok skifergas i jorden til, at det kan svare sig at udvinde det.

I denne måned stemte et flertal i EU-parlamentet for et midlertidigt forbud mod fracking, men afstemningen er i første omgang symbolsk og får ingen lovmæssig betydning.

ANNONCE