Topnyheder

Økonomiprofessor bakker op om Alternativets vækstfilosofi


Alternativet med Uffe Elbæk i spidsen mener, at vækstbegrebet bør nytænkes. Foto: DR's Kulturarvsprojekt/flickr

Alternativets noget anderledes tilgang til vækst og samfundsøkonomi er blevet mødt med kritik af professorer og tænketanke. Nu kommer der imidlertid opbakning til partiets vækstfilosofi i en klumme i The Guardian skrevet af en britisk professor i økonomi. Han forholder sig ikke til Alternativet eller partiets politik, men har det samme syn på en nytænkning af vækstbegrebet, som det danske parti har udtrykt.

Skribenten er Dieter Helm, som er økonom og professor med speciale i bl.a. infrastruktur og miljø ved University of Oxford, og hans klumme er bragt i en temaserie med titlen "Gentænk velstand".

I Alternativets partiprogram står bl.a.: "Fremtidens vækstbegreb skal ud over økonomisk fremgang også måle på livskvalitet, lighed, miljø og klima – vi skal kort sagt måle mindre på midlet og mere på målene", og Dieter Helm har samme holdning; han skriver, at vi har bygget vores samfundsøkonomi op om forbruget af naturens ressourcer - men at naturen hverken indgår i økonomisk tænkning eller økonomisk politik.

- "Som konsekvens af det, misbruger vi naturen, vi udrydder dyrearter, vi ødelægger økosystemerne og dyrenes levesteder uden at tænke over konsekvenserne. Ødelæggelserne forsvinder dog ikke; mens vi udrydder velsagtens halvdelen af alle arter på planeten i løbet af dette århundrede og forårsager markante klimaforandringer, vil den økonomiske vækst, som vi tager for givet, blive alvorligt hæmmet," skriver Dieter Helm.

Jorden kan ikke følge med

Det er er i tråd med, hvad Alternativets formand, Uffe Elbæk, har udtalt til Jyllands-Posten under valgkampen: - "Vi er nødt til at forholde os til, hvordan vi udvikler en ny økonomisk model, der tager højde for, at vi ikke kan bruge flere af Jordens knappe ressourcer, end Jorden er i stand til at gendanne," sagde Uffe Elbæk.

Dieter Helm nævner ligeledes forbruget af en række naturressourcer, som snart slipper op og dermed ikke er tilgængelige for de fremtidige generationer. Han mener, at vi i stedet burde fokusere på fuldt ud at implementere en vedvarende energiform, så også fremtiden får gavn af den.

Fremtidens generationer betaler for vores overforbrug

Derudover bliver vi nødt til at tænke mere over konsekvenserne ved eksempelvis overfiskeri. Hvis vi fisker bæredygtigt, vil der være fisk nok i hundredetusindvis af år - noget, der vil være uvurderligt for fremtiden.

- "Den potentielle værdi af at have alle de fisk for evigt er enorm."

Og det er netop dén type værdi, som man ifølge Dieter Helm burde medregne i statsfinanserne; altså skal værdi ikke blot måles i kroner og øre, men i adgangen til naturens ressourcer.

Dieter Helm, professor i økonomi, mener, at verdenssamfundet bliver nødt til at tage mere hensyn til naturen i sin økonomiske tænkning. Foto: Policy Network/flickr

- "Hvis de statslige økonomier gjorde det, og vi havde balance i forbruget, så ville den økonomiske vækst, man fremover ville tale om, være den bæredygtige vækst. Og ja, den ville være lavere. Sagt med andre ord: Ved ikke at vedligeholde vores ressourcer, så lever vi over evne - vi låner fra fremtiden for at finansiere vores underskud, og så tvinger vi fremtidige generationer til at betale for vores nuværende overdrevne forbrug."

Han skriver endvidere:

- "En bæredygtig økonomisk vækst - drevet frem af al den nye teknologi, der løbende vil komme til - vil være lavere, men ikke desto mindre vil det være bedre for os i det lange løb."

Hver eneste person kan hjælpe

Dieter Helm gør det klart, at det ikke kun drejer sig om at forebygge klimaforandringer - noget, som nogle vil mene, er irrelevant for Danmark, idet så lille et land ikke gør nogen forskel - det handler også om de lokale konsekvenser, som vores forbrug har. Det kan for eksempel være forurening af luften, jorden eller vandet, brugen af pesticider på marken, hvilket dræber bierne og dermed ødelægger det lokale økosystem, eller ukrudtsmiddel i haven som siver ned i grundvandet. Så selvom det enkelte menneske isoleret set ikke kan gøre så meget for at bekæmpe klimaforandringerne, kan hver eneste person altså hjælpe med at bevare det lokale økosystem.

Den største gevinst for miljøet og vores fremtid vil dog komme, hvis man indfører tre politiske tiltag, skriver Dieter Helm.

Det første tiltag er kompensation: At man fremover altid erstatter det, som man bruger. Helt basalt betyder det, at når man eksempelvis fælder et træ, skal der plantes et nyt.

Det næste er afgifter på forurening: At man betaler afgift på al den forurening, som man udleder, hvad enten det drejer sig om Co2, pesticider eller lignende.

Det sidste tilag er oprettelsen af en naturfond, der skal finansieres af det, som Dieter Helm kalder "ikke-vedvarende" ressourcer fra Nordsøen.

Alternativets konkrete økonomiske forslag er dog selvsagt ikke noget, som Dieter Helm forholder sig til, idet hans klumme er skrevet uafhængigt af det danske valg. Alternativets forslag om bl.a. en 30-timers arbejdsuge, sænkning af moms på øko-varer og indførslen af borgerløn er blandt de punkter, der har mødt kritik fra flere danske parter.

Professor ved Syddansk Universitet Peter Kurrild-Klitgaard kalder i en klumme i Berlingske Alternativet for "Gøglerpartiet" og skriver bl.a. "På et eller andet tidspunkt burde nogen agere en nutidig udgave af den lille dreng i Kejserens Nye Klæder og råbe: 'Er I fuldstændigt skingrende gale?'."

Kritik er der også fra Bo Sandemann Rasmussen, professor i økonomi, på Aarhus Universitet og Jan Rose Skaksen, forskningschef for Rockwool Fondens Forskningsenhed, der over for Jyllands-Posten siger, at partiets økonomi vil gøre Danmark fattigere.

Fælles for kritikken er imidlertid, at væksten i deres udsagn måles på økonomi og ikke naturressourcer og bæredygtighed.

En rapport fra Verdensnaturfonden i 2014 viste, at Danmark grundet sit høje forbrug er verdens fjerdemest klimabelastende land. Havde alle lande det samme forbrug som Danmark, skulle vi have 4,5 jordkloder for at imødekomme ressourcebehovet. Kun Kuwait, Qatar og De Forenede Arabiske Emirater belaster kloden mere.

ANNONCE