Topnyheder

Krydstogtskibe tømmer lort i havet


Næsten alle adspurgte krydstogtselskaber tømmer deres spildevand i Østersøen. OBS: skibet på billedet har ikke noget med denne sag at gøre. Genrefoto: Pixabay

Besætninger på skibe tømmer hvert år adskillige tons spildevand - herunder ekskrementer - direkte ud i Østersøen.

Ifølge en nylig undersøgelse fra Verdensnaturfonden Sverige (WWF) er det kun ét af 33 adspurgte krydstogtselskaber, der skiller sig af med efterladenskaberne på en tilfredsstillende måde, dvs., at ingen af selskabets skibe tømmer urenset spildevand i Østersøen.

I sin undersøgelse spurgte WWF også 21 færgeselskaber, og her var svaret, at 11 af dem undlader at tømme spildevandet i Østersøen, mens de 10 øvrige gør det.

- "Man burde overhovedet ikke have lov til at lukke lort ud i vores fine Østersø. Jeg fatter ikke, at nogen krydstogt- og færgeselskaber kan få sig selv til det," siger havbiolog Mette Blæsbjerg fra WWF’s danske kontor til organisationens hjemmeside.

Ifølge dr.dk har en lignende undersøgelse fra Østersølandenes organisation Helcom vist, at kun en tredjedel af 89 krydstogtskibe, der sidste år sejlede i Østersøen, tømte deres spildevand i havne med modtagefaciliteter til at håndtere spildevandet. 2/3 af skibene tømte deres spildevand i Østersøen.

Ifølge selskaberne er problemet, at det tager tid at tømme spildevandet i havnen.

- "Det bliver uacceptabelt for vores medlemmer, hvis vi tvinges til at ligge i havn længere tid for at slippe af med afløbsvandet," siger Robert Ashdown, der er generalsekretær for krydstogt-rederiernes brancheorganisation (Clia), til SVT ifølge dr.dk.

Hos WWF godtager man dog ikke den undskyldning og siger, at private selskaber, der tilmed tjener penge på at sejle, har et ansvar for at undgå forurening i havet.

Ifølge Stiig Markager, professor i marin økologi ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, er mængden af spildevand fra skibe dog blot en dråbe i havet sammenlignet med landbrugets massive forurening af havet.

- "Det er en minimal belastning, i forhold til det der kommer fra land. En overslagsberegning siger, at krydstogtskibene udleder omkring 25 ton kvælstof om året. Det skal sammenholdes med, at der til Østersøen kommer omkring 6-700.000 ton kvælstof fra land og fra atmosfæren," siger han til dr.dk.

Han understreger dog, at der ér massive forureningsproblemer i Østersøen, men at det altså primært skyldes landbruget.

- "Der er udbredt iltsvind, og vandet er uklart. Vi har mistet en hel masse undervandsplanter, og det påvirker fiskeriet, så der er ingen tvivl om, at Østersøen har brug for al den hjælp, den kan få," siger Stiig Markager.

Det er lovligt at dumpe spildevand i Østersøen frem til 2019, så længe det sker mere end 12 sømil fra land. FN’s Internationale Maritime Organisation (IMO) vedtog oprindeligt et forbud, der skulle træde i kraft i 2016, men pres fra brancheorganisationen Clia har ført til, at loven blev udskudt.

ANNONCE