Topnyheder

Det har de sagt under valgkampen


megaphone-147176_640.png

Under valgkampen vil Globalen løbende indsamle citater fra politikere, der udtaler sig om enten dyrevelfærd, klima eller miljø - hvad enten det handler om holdninger eller løfter til emnerne. Forhåbentlig kan det være med til at belyse for vælgerne, hvad politikerne vil på områderne.

Dyrevelfærd

Om uddelingen af flæskesvær fra konventionelle grise i henhold til dyrevelfærd:

"Hvis vi gerne vil bruge flæskesvær til at dele ud i valgkampen, synes vi trods alt, at det er godt, at vi køber dem i Danmark."

- Peter Skaarup, gruppeformand (DF) til Ekstra Bladet, 1/6

Om at ville indføre et dyrepoliti i Danmark:

"Dyrene kan ikke forsvare sig og er i vores varetægt. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi behandler dem ordentligt, for de har jo ikke noget valg og kan ikke sige fra."

- Dennis Flydtkjær, dyrevelfærdsordfører (DF), til Globalen, 3/6

Om at ville indføre et dyrepoliti i Danmark:

"Vi skal gøre mere for at forebygge, men selvfølgelig også slå hårdere ned, når dyremishandlingen finder sted."

- Dan Jørgensen, fødevareminister (S), til TV 2, 12/6

Om at ville indføre et dyrepoliti i Danmark:

"Vi har et politikorps i Danmark, og sådan skal det også være fremover. Derfor vil jeg heller ikke kalde det et dyrevelfærdspoliti. Det er at oversælge budskabet."

- Erling Bonnesen, landbrugs- og fødevareordfører (V), til dr.dk, 12/6

Om landbrugets svineproduktion:

"Vi mener, at der er for få slagtesvin i Danmark. Den produktion er meget vigtig i forhold til arbejdspladser."

- René Christensen, fødevareordfører (DF), til Landbrugsavisen, 12/6

Om dyrevelfærd i landbruget:

"Hvis man er gris, ko, mink, eller kylling er det bedst at være i Danmark. Det understreger, at vi har en god dyrevelfærd i Danmark, ligesom vi kan dokumentere lavt restindhold af pesticider og antibiotika."

- Erling Bonnesen, fødevareordfører (V), til Landbrugsavisen, 12/6

Om dyrevelfærd i landbruget:

"Lad os komme i gang med at omlægge al vores landbrug til 100 procent økologi. Så kan vi give grisene mere plads og skære ned på antibiotika. Det vil nedbringe MRSA, højne kvaliteten af vores flæskesteg og ikke mindst være langt bedre for grisenes velfærd og for miljøet generelt."

- Bo Steen Mikkelsen, folketingskandidat (AL), til organictoday.dk, 16/6

Klima

Om global opvarmning:

"Der er rigtig mange fordele forbundet med en varmere verden, eksempelvis i forhold til produktion af fødevarer og generel overlevelse."

- Villum Christensen, klima- og miljøordfører (LA) til Information, 31/5

Om regeringens målsætning om nul kul i 2030:

"Der er ingen grund til at udfase kul, hvis det er billigt."

- Mikkel Dencker, klima- og energiordfører (DF) til Information, 31/5

Om Radikale Venstres nye klimaudspil:

"Tiden er kommet til at sætte et nyt mål. I den kommende valgperiode skal der indgås et nyt energiforlig, og det er afgørende at sætte et nyt, ambitiøst pejlemærke."

- Morten Østergaard, formand (R), til Politiken, 1/6

Om Radikale Venstres nye klimaudspil:

"Det er en sympatisk tanke, men vi er i tvivl om, hvorvidt det kan hænge sammen økonomisk. Man kan ikke det hele, heller ikke i en valgkamp."

- Bjarne Corydon, finansminister (S), til Politiken, 1/6

Om ambitionen om 40 pct.'s Co2-reduktion i 2020:

"At mindske CO2-udslippet i Danmark giver os syndsforladelse, vi køber aflad. Det er de danske skatteborgere og energiforbrugere, der betaler. (...) Som konservativ er det ikke en udvikling, som står på min politiske dagsorden."

- Pernille Vermund, folketingskandidat (K), på sin Facebook-side, 2/6

Om Alternativets klima- og miljøpolitik:

"Hvis Danmark er frontløber på en grøn industri, vil der være masser af job i det. EU-Kommissionen har sagt, at der er 20 mio. nye job inden for det grønne område inden 2020. Der er masser af job i at føre en bæredygtig politik."

- Uffe Elbæk, formand (AL), til Jyllands-Posten, 2/6

Om globale opvarmning:

"Klimaet er den største udfordring, vi har. Vi har i årtier haft vækst i CO2-udledningen, og forskere siger, at vi har kort tid til at vende det."

- Maria Gjerding, folketingskandidat (EL), til dr.dk, 2/6

Om den grønne omstilling:

"Vi vil fortsætte den grønne omstilling, men vi vil have mere fokus på omkostningerne. Vi skal vælge billigere løsninger; Danmark har ikke råd til grand cru-udgaven i længden."

- Lars Christian Lilleholt, klimaordfører (V), til Politiken, 3/6

Om energiforliget, der skal sænke Danmarks Co2-udledning:

"Faktisk er det næsten værre end de gamle kommunistiske femårsplaner. Det her er jo en otteårsplan, der fungerer på samme måde, hvor man siger, at man vil have så og så meget leveret til den og den pris og leveret til det og det tidspunkt."

- Villum Christensen, klimaordfører (LA), til Politiken, 3/6

Om hvorfor klimaet står højt på Alternativets dagsorden:

"Jeg fik øje på den grønne dagsorden i Aarhus en forårsdag, det er nok mindst 10 år siden. Jeg opdagede nogle blomster, der var sprunget ud, længe før de burde. Da slog det mig, at når noget så grundlæggende forandrer sig for øjnene af mig, så er der noget afgørende i gang."

- Uffe Elbæk, formand (AL), til Politiken, 4/6

Om elbiler fortsat skal være fritaget for registreringsafgift efter 2016:

"I længden skal de ikke være afgiftsfritaget. Vi har 16 mia. kr. i indtægt fra registreringsafgiften. Vi har selv indført afgiftsfritagelsen for at løbe elbilmarkedet i gang, men jeg synes, det vender den tunge ende opad med alle de Teslaer, der kører rundt nu. Det er biler i en prisklasse, hvor jeg tænker: Nå, var det lige dem, der har råd til Teslaer, vi skulle give en hjælpende hånd? Det kan jo ikke opretholdes i længden."

- Lars Løkke Rasmussen, formand (V), til Politiken, 5/6

Om klimaforandringerne:

"I dag kan jeg gå næsten i panik over, at der ikke sker mere i forhold til klimaforandringer. For det burde jo slet ikke være til diskussion, at der skal handles nu! Det kommer jo tilbage og bider os i røven, hvis ikke vi handler."

- Johanne Schmidt Nielsen, partileder (EL), til Politiken, 7/6

Om energiafgifterne:

"Vi synes også, at man skal sænke afgifterne på benzin og diesel og på energi. Energiafgifterne er hamrende asociale."

- Anders Samuelsen, formand (LA), til Politiken, 10/6

Om at ville bremse den grønne omstilling:

"Uanset hvor meget og hvor lidt Danmark udleder af CO2, gør det ingen forskel på klimaet, fordi vi fylder så lidt i det samlede regnskab. I og med at Danmark er gået meget langt og hurtigt ud ad den grønne vej, så mener vi, at det er en økonomisk belastning for samfundet for at opnå mål, som ingen praktisk effekt."

- Mikkel Dencker, energiordfører (DF), til jp.dk, 15/6

Om Danmarks klimaambitioner:

"Af hensyn til vores kommende generationer skal Danmark fortsat gå foran på klimaområdet, hvor vi foreløbig har et mål om at reducere CO2 med 40 procent i 2020."

- Mike Legarth, energi- og klimaordfører (K), til Globalnyt, 17/6

Miljø

Om hvorvidt planloven skal lempes eller ej:

"Planloven er lavet i en tid, hvor det gav mening at dele landet op i by, land og sommerhuszoner. Det gør det ikke længere, og derfor bør loven nytænkes."

- Mette Hjermind Dencker, ordfører for landdistrikter (DF), til Tv2, 2/6

Ved et besøg på en giftgrund, som virksomheden Collstrup har efterladt sig:

"Herinde på Collstrup-grunden er der steder, hvor der slet ikke er planter, og det skyldes forureningen. Det er vi nødt til at tage alvorligt, hvis vi vil efterlade noget natur til de kommende generationer."

- Pia Olsen Dyhr, formand (SF), til DR, 2/6

Om der er brug for at sænke landbrugets udledning af kvælstof yderligere: "Nej, man burde lytte til Landbrugskommissionen og differentiere. Der er steder, hvor jorden kan tåle mere gødning og har brug for det. Der er andre steder, hvor den ikke kan. Vi gør os selv en bjørnetjeneste, hvis vi altid skal være duksen, der overimplementerer EU-regler, så landbrug og erhverv flytter til andre lande."

-Søren Pape, formand (K), til Politiken, 3/6

Om økologi i Danmark:

"Hvis man skal kritisere regeringen for noget, er det, at den ikke engang udnytter rammen for, hvor meget af EU’s landbrugsstøtte vi kan give til økologi. Vi går ind for en 100-procents omstilling til økologisk landbrug."

- Uffe Elbæk, formand (AL), til Politiken, 4/6

Om hvorvidt der er brug for at sænke landbrugets udledning af kvælstof yderligere:

"Ja. Ikke mindst af hensyn til vores fjorde. Jeg tror, vi alle har set sådan en fjord, som er helt alget til, og hvor der ligger døde fisk og skvulper i overfladen. Det er altså klamt."

- Johanne Schmidt-Nielsen, partileder (EL), til Politiken, 7/6

Om økologi i Danmark:

"Vi skal bare den vej. Vi kan se, at vækstraterne på den økologiske madproduktion er langt større end den konventionelle."

- Uffe Elbæk, formand (AL), til DR, 9/6

Om hvorvidt der er brug for at sænke landbrugets udledning af kvælstof yderligere:

"Vi går ind for ligevækstprincippet. Det betyder, at planterne skal have den næring, de har brug for, og ikke mere. Det vil medføre, at man nogle steder vil gøde mere end i dag, og andre steder vil man gøde mindre end i dag."

- Anders Samuelsen, formand (LA), til Politiken, 10/6

Om økologi i Danmark:

"Vi er for økologi, men det er ikke noget, man skal presse ned over hovedet på folk og fratage dem deres faglige stolthed."

- René Christensen, fødevareordfører (DF), til Landbrugsavisen, 12/6

Om brugen af gødning:

Landmændene skal have lov at give afgrøderne den gødning afgrøderne har behov for. De tvungne randzoner skal fjernes. Vandplanerne skal laves om, så afvanding og dyrkningsmuligheder sikres. Ammoniakreduktionsmål for Danmark på 24 pct. skal ændres. EU-gennemsnittet er 6 pct."

- Erling Bonnesen, fødevareordfører (V), til Landbrugsavisen, 12/6

ANNONCE

Globalen.dk, stiftet i marts 2015, er et nyhedsmedie, der har fokus på dyrevelfærd, klima og miljø fra både ind- og udland. Globalen er også tilgængelig på Facebook og Twitter samt optimeret til smartphones. 

Hent også app'en Globalen, der virker til Android.

© 2015 by Globalen / Henrik Hindby Koszyczarek

Kontakt: henrikhindby@globalen.dk

 

Nyhedsfeeds udviklet af: http://feed.mikle.com/

Find Globalen på:

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic