Topnyheder

Det har de sagt under valgkampen


megaphone-147176_640.png

Under valgkampen vil Globalen løbende indsamle citater fra politikere, der udtaler sig om enten dyrevelfærd, klima eller miljø - hvad enten det handler om holdninger eller løfter til emnerne. Forhåbentlig kan det være med til at belyse for vælgerne, hvad politikerne vil på områderne.

Dyrevelfærd

Om uddelingen af flæskesvær fra konventionelle grise i henhold til dyrevelfærd:

"Hvis vi gerne vil bruge flæskesvær til at dele ud i valgkampen, synes vi trods alt, at det er godt, at vi køber dem i Danmark."

- Peter Skaarup, gruppeformand (DF) til Ekstra Bladet, 1/6

Om at ville indføre et dyrepoliti i Danmark:

"Dyrene kan ikke forsvare sig og er i vores varetægt. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi behandler dem ordentligt, for de har jo ikke noget valg og kan ikke sige fra."

- Dennis Flydtkjær, dyrevelfærdsordfører (DF), til Globalen, 3/6

Om at ville indføre et dyrepoliti i Danmark:

"Vi skal gøre mere for at forebygge, men selvfølgelig også slå hårdere ned, når dyremishandlingen finder sted."

- Dan Jørgensen, fødevareminister (S), til TV 2, 12/6

Om at ville indføre et dyrepoliti i Danmark:

"Vi har et politikorps i Danmark, og sådan skal det også være fremover. Derfor vil jeg heller ikke kalde det et dyrevelfærdspoliti. Det er at oversælge budskabet."

- Erling Bonnesen, landbrugs- og fødevareordfører (V), til dr.dk, 12/6

Om landbrugets svineproduktion:

"Vi mener, at der er for få slagtesvin i Danmark. Den produktion er meget vigtig i forhold til arbejdspladser."

- René Christensen, fødevareordfører (DF), til Landbrugsavisen, 12/6

Om dyrevelfærd i landbruget:

"Hvis man er gris, ko, mink, eller kylling er det bedst at være i Danmark. Det understreger, at vi har en god dyrevelfærd i Danmark, ligesom vi kan dokumentere lavt restindhold af pesticider og antibiotika."

- Erling Bonnesen, fødevareordfører (V), til Landbrugsavisen, 12/6

Om dyrevelfærd i landbruget:

"Lad os komme i gang med at omlægge al vores landbrug til 100 procent økologi. Så kan vi give grisene mere plads og skære ned på antibiotika. Det vil nedbringe MRSA, højne kvaliteten af vores flæskesteg og ikke mindst være langt bedre for grisenes velfærd og for miljøet generelt."

- Bo Steen Mikkelsen, folketingskandidat (AL), til organictoday.dk, 16/6

Klima

Om global opvarmning:

"Der er rigtig mange fordele forbundet med en varmere verden, eksempelvis i forhold til produktion af fødevarer og generel overlevelse."

- Villum Christensen, klima- og miljøordfører (LA) til Information, 31/5

Om regeringens målsætning om nul kul i 2030:

"Der er ingen grund til at udfase kul, hvis det er billigt."

- Mikkel Dencker, klima- og energiordfører (DF) til Information, 31/5

Om Radikale Venstres nye klimaudspil:

"Tiden er kommet til at sætte et nyt mål. I den kommende valgperiode skal der indgås et nyt energiforlig, og det er afgørende at sætte et nyt, ambitiøst pejlemærke."

- Morten Østergaard, formand (R), til Politiken, 1/6

Om Radikale Venstres nye klimaudspil:

"Det er en sympatisk tanke, men vi er i tvivl om, hvorvidt det kan hænge sammen økonomisk. Man kan ikke det hele, heller ikke i en valgkamp."

- Bjarne Corydon, finansminister (S), til Politiken, 1/6

Om ambitionen om 40 pct.'s Co2-reduktion i 2020:

"At mindske CO2-udslippet i Danmark giver os syndsforladelse, vi køber aflad. Det er de danske skatteborgere og energiforbrugere, der betaler. (...) Som konservativ er det ikke en udvikling, som står på min politiske dagsorden."

- Pernille Vermund, folketingskandidat (K), på sin Facebook-side, 2/6