Topnyheder

Rotter fravælger mad for at redde deres venner


Ifølge et nyt studie tyder det på, at rotter besidder følelsesmæssig empati. Foto: Pixabay

Besidder dyr empati? Forskere har i tidligere studier fundet tegn på, at dyr i allerhøjeste grad besidder empati, og et nyt studie af rotters adfærd bakker op om tesen.

Det har nemlig vist, at rotter vælger at redde deres våde, stressede artsfælle, selv når de stod over for en fristelse i form af et stykke chokolade.

Forskere udførte i alt tre eksperimenter, der alle tyder på, at rotter besidder empati.

"Disse resultater indikerer, at rotter kan have en prosocial adfærd, og at det at hjælpe andre rotter kan være motiveret af empati-lignende følelser rettet mod stressede burkammerater," skriver forskerne i deres resumé af studiet, der er publiceret i tidsskriftet Animal Cognition.

I alt 20 rotter medvirkede i studiet - 10 hanner og 10 hunner. Hvert eksperiment blev udført flere gange med forskellige rotter. Det skal tilføjes, at forskerne sikrede sig, at rotterne ikke ville drukne i forbindelse med studiet.

Eksperiment #1

I det første eksperiment blev to rotter, der havde gået sammen i et bur, placeret i en anordning delt op i to rum. Den ene rotte blev placeret i et aflukket rum med en pøl af vand - forskerne havde på forhånd testet, at de pågældende rotter ikke kunne lide vand, og derfor agerede de stresset, da de kom i kontakt med vandet. I de fleste forsøg fandt den tørre rotte relativt hurtigt ud af at hjælpe sin våde burkammerat ved at træde på en løftestang og åbne en dør.

Eksperimentet viste også, at tidligere oplevelser hos rotterne spillede en rolle: De rotter, som selv havde oplevet at være lukket inde i det våde rum, var langt hurtigere til at hjælpe andre rotter i samme situation.

Derudover fandt forskerne, at rotterne sjældent forsøgte at åbne døren, hvis der ikke var en anden rotte på den anden side. Selv hvis forskerne placerede en rottelignende bamse i det våde rum, var det i de færreste tilfælde, at en rotte forsøgte at åbne døren.

Studiets ledende forsker, Nobuya Sato, fra Kwansei Gakuin University i Japan, forklarer over for BBC Earth, at man skelner mellem følelsesmæssig empati og kognitiv empati. Dette studie påviser, at rotter besidder følelsesmæssig empati; at de er i stand til at sætte sig ind i, hvordan deres artsfæller har det i en given situation.

Eksperiment #2

I det andet eksperiment placerede forskerne igen rotter i to forskellige rum, men denne gang stressede de ikke den ene rotte ved at gøre den våd. Det betød også, at den anden rotte ikke forsøgte at befri sin ven.

Det var som regel kun, hvis vennen udviste stress, at den blev befriet. Dermed påviste forskerne, at rotten ikke kun forsøgte at befri sin ven for at få selskab - det tyder på, at den gjorde det for at hjælpe.

Eksperiment #3

I det tredje eksperiment blev rotterne placeret i en anordning med tre rum. To af rummene var som før; det ene fyldt med vand til et vist niveau, og det andet var tørt. En rotte blev placeret i hvert af de to rum - men nu var der også tilføjet et tredje rum, hvor der var chokolade. Den ene rotte havde nu valget mellem at befri sin våde, stressede burkammerat eller muligheden for at få et stykke chokolade helt for sig selv.

Resultatet var, at de fleste rotter valgte at befri burkammeraten og dele chokoladen frem for at spise den selv først. Dette er, hvad forskerne betegner som prosocial adfærd; at det for rotter er belønning nok i sig selv at hjælpe andre frem for at få en håndgribelig belønning i form af mad.

Studiet bakker bl.a. op om konklusionen i et lignende studie fra 2011, der også viste, at rotter i højere grad vælger at befri deres venner frem for at få en snack.

ANNONCE