Topnyheder

USA har presset EU til at skrotte forbud mod sundhedsskadelige pesticider


Der er modstand mod en handelsaftale mellem USA og EU (på engelsk forkortet til TTIP), idet folk frygter, at EU vil sænke sine standarder for at imødekomme USA's. Foto: Global Justice Now

EU har skrinlagt planerne om at forbyde 31 pesticider, der ifølge forskere indeholder stoffer mistænkt for at være hormonforstyrrende, hvilket bl.a. kan medføre kræft, fosterskader og skade fertiliteten.

EU's beslutning kommer efter pres fra amerikanske politikere i forbindelse med forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem EU og USA. Det viser et dokument, som organisationen Pesticides Action Network (PAN) Europe er kommet i besiddelse af, skriver The Guardian.

"Disse dokumenter giver overbevisende beviser for, at frihandelsaftalen ikke kun udgør en fare for, at EU i fremtiden kan sænke sine standarder, men faktisk at det allerede sker lige nu," siger Europaparlamentsmedlem Bas Eickhout til The Guardian.

Dokumenterne omtaler et møde den 2. juli 2013 mellem EU og delegerede fra USA - US Mission to Europe and the American Chambers of Commerce (AmCham).

EU-forhandlerne gav udtryk for, at de ønskede en handelsaftale, men at de gerne ville undgå at sænke EU's standarder inden for området.

Amerikanerne mente dog, at det er "ubrugeligt" at lave lister og kategorier over substanser, som man vil forbyde. De ønskede i stedet, at man laver risikoanalyser over hvert enkelt produkt, så man konkret kan vurdere, hvad det har af effekt og ud fra det kan lave grænseværdier.

Generalsekretær for EU-Kommissionen, Catherine Day, kontaktede herefter EU-Kommissionens miljøchef, Karl Falkenberg, og bad ham annullere planerne om et forbud.

En måned før mødet havde de amerikanske delegerede fra AmCham allerede advaret EU om "vidtrækkende konsekvenser" for en handelsaftale, hvis unionen godkendte forbuddet mod de 31 pesticider.

Også industri- og landbrugslobbyister fra Brasilien, Canada og sågar flere fra Europa advarede mod forbuddet, idet de mente, at det ville få store konsekvenser for handelsaftalen.

EU vil i stedet foretage en risikoanalyse og ud fra den lave grænseværdier.

En talsmand for kommissionen afviser over for The Guardian, at EU har følt sig presset til at ændre holdning på området.

"Den igangværende procedure med EU's risikoanalyser har på ingen måde noget at gøre med forhandlingerne om en handelsaftale. EU vil fortsætte mod en vedtagelse af entydige krav for at identificere stoffer med endokrine forstyrrelser (hormonforstyrrende stoffer) uafhængigt af vores videre forhandlinger om en frihandelsaftale med USA."

Tidligere i år kom det frem, at højstående EU-politikere havde sørget for, at en forskningsartikel om de 31 pesticider, blev "gemt væk i skuffen" - dette skete efter det ovenævnte møde.

Kilder fra Kommissionen fortalte til The Guardian, at ledende EU-politikere havde fået skrinlagt forskningsartiklen efter pres fra kemikalieindustrien. I artiklen anbefalede forskere et komplet forbud, og det skulle have været til afstemning sidste år, men de planer blev droppet - i stedet vil EU altså nu gennemføre risikoanalyser af de enkelte stoffer i 2016, således at man kan sætte grænseværdier for dem frem for at forbyde dem.

Et af problemerne med risikoanalyserne er, at grænseværdiernes effekt kan være forskellige fra foster til voksen, samt at de som regel ikke siger noget om længerevarende effekter, hvis man udsættes for stoffet over flere år.

Nordisk Råd, der er et samarbejde mellem parlamenterne i de nordiske lande, ønsker et forsigtighedsprincip; altså at man helt forbyder de mistænkte pesticider frem for at lave grænseværdier for dem.

Rådet henviser bl.a. til, at forskning har vist, at det ikke nødvendigvis er mængden af kemi, som man udsættes for, der kan være det eneste problem, men tidspunktet; altså er spædbørn langt mere skrøbelige end voksne over for bestemte kemikalier.

Ifølge et studie fra i år bruger Europa ca. 150 mia. euro hvert år i sundhedsomkostninger til folk, der er blevet syge efter at have været udsat for hormonforstyrrende stoffer, der bl.a. findes i plastikbøtter, legetøj, tæpper, kosmetik og møbler.

En fremtidig handelsaftale mellem Europa og USA har sine modstandere, idet folk frygter, at den vil betyde, at frem for at USA hæver sine standarder for at møde EU's højere standarder, vil det omvendte ske, så EU sænker sine for at møde USA's.