Topnyheder

Satellit målte forkert: Verdenshavene stiger faktisk mere


Målinger har vist forkert: Havets vandstand stiger mere, end man troede. Foto: Pixabay

Fejlagtige satellitmålinger har forskønnet den relle virkelighed for verdenshavenes vandstand: Målingerne viste, at vandstigningen var aftagende, men nu viser ny forskning, at det modsatte er tilfældet: Havet stiger faktisk hurtigere.

Ved at sammenligne store mængder data fandt forskerne ud af, at satellitten Topex A, der foretog målinger fra 1993 til 1999, var fejlkalibreret, og dermed var udgangspunktet for efterfølgende målinger foretaget af nyere satellitter helt forkert.

Forskerholdet ledt af dr. Christopher Watson fra University of Tasmania, nåede frem til, at den fra begyndelsen ved en fejl målte vandstanden for højt, hvorfor man troede, at havet fra 1993 til 2014 steg langsommere og langsommere for hvert år.

"Verdenshavene stiger hurtigere. Vi ved, at de er begyndt at stige hurtigere over de seneste to årtier, end de ellers gjorde i hele det 20. århundrede, og det er ved at ske hurtigere igen," siger Christopher Watson ifølge The Guardian.

Topex-satellitten var en del af Topex/Poseidon-programmet, som den amerikanske rumfartsorganisation Nasa står bag. Målingerne fra programmet har dannet basis for over 2.100 publikationer - det er dog ikke ensbetydende med, at der er fejl i alle publikationerne.

De nye resultater stemmer overens med klimamodellerne fra FN's eget klimaorgan, IPCC. IPCC's Jonathan Gregory, der er professor ved University of Reading, og hovedforfatteren bag organisationens seneste klimamodeller, betegner de nye opdagelser som "interessante og brugbare".

Han ser det som positivt, at flere klimamodeller nu er enige om dataene og prognoserne for klimaforandringens påvirkninger.

Ifølge IPCC kan havet stige op til 1,2 meter i løbet af de næste 85 år, hvis ikke den globale opvarmning stoppes.

ANNONCE