Topnyheder

Økonom: Verden har aldrig haft det bedre


Økonomen Stephen Moore mener, at verden har det bedre end nogensinde før. Foto: Pixabay

"På intet andet tidspunkt i menneskehedens historie har det været bedre at leve end i dag."

Sådan lyder indledningen i et debatindlæg fra økonom og politisk analytiker Stephen Moore i Washington Post.

I en tid med snak om global opvarmning, udrydning af dyrearter og miljøforurening, argumenterer Stephen Moore alligevel for, at man i det store hele aldrig har haft det bedre.

"For 45 år siden, da man afholdt den første Earth Day, lød det, at katastrofen, som ventede os, var hungersnød, overbefolkning, at vores depoter af olie og gas var ved at løbe tør, og endda at der ville komme en ny istid. Hver eneste af disse forudsigelser var helt forkert," skriver Stephen Moore.

Seks pointer

Han underbygger sin påstand med seks pointer.

Først nævner han, at naturens ressourcer aldrig har været mere tilgængelige og billigere, end de er i dag, hvis man undlader at tage højde for kortvarige prisvariationer.

"Fra kakao til bomuld og kul - det er billigere i dag end for 50, 100 og 500 år siden. Det er tilfældet, selvom verdens befolkning næsten er tredoblet," skriver han.

Ser man eksempevis på kakaoprisen er den faldet markant siden 1970'erne, når man tager inflation med i beregningen.

Dernæst nævner han, at verden ikke er ved at løbe tør for fossile brændstoffer - tværtimod:

"Takket være fracking har USA nu råolie til hundredevis af år og kul til de næste omtrent 300 år."

Ifølge Energy Information Administration er der dog snarere tale om kul til de næste 222 års forbrug. Stephen Moore tager imidlertid ikke højde for de konsekvenser, som både fracking og afbrænding af olie og kul kan have for omgivelserne.

Renere luft og vand

Hans tredje påstand er, at både vand og luften er renere end i årevis.

"Siden slutningen af 1970'erne er mængden af forurenende stoffer dykket," skriver han.

Det er dog en sandhed åben for fortolkning. Ifølge American Lung Association viste en undersøgelse sidste år, at luften i USA faktisk var renere, end den var 10 år forinden - den var dog blevet værre fra 2010 til 2012.

Desuden viste undersøgelsen, at 47 pct. af alle amerikanere i 2013 levede i områder, hvor luftforureningen er så høj, at det er sundhedsskadeligt. Det er en stigning på 5 procentpoint i forhold til året forinden.

På det globale plan er der ifølge Environmental Performance Index' tal fra 2014 over de seneste 10 år sket en markant forøgning i antallet af mennesker, der lever i områder med sundhedsskadelig luftforurening; en stigning på 606 mio. hvilket bringer det samlede antal op på 1,78 mia. mennesker.

Tal fra Environmental Protection Agency bekræfter dog Stephen Moores påstand, at luftforureningen i USA er faldet siden 1970'erne.

Færre sulter, og færre er fattige

Den fjerde påstand lyder, at verdensbefolkningens tilvækst ikke tyder på at blive det mareridt, som mange har forudset, og at færre mennesker lever i ekstrem fattigdom nu end for 30 år siden (for under 1,25 dollars om dagen).

Ifølge CIA World Factbook er fødselsraten da også faldet fra 2000 til 2012 - også mere end dødsraten.

Det er især den lave befolkningstilvækst i Europa og Nordamerika, der trækker verdensgennemsnittet ned.

Hans påstand om, at færre lever i fattigdom er korrekt ifølge Verdensbanken; I 1981 levede 1,93 mia. mennesker for under 1,25 dollars om dagen, mens tallet i 2011 var faldet til ca. én mia. - og det på trods af at der levede flere mennesker i verden i 2011 end 1981.

Stephen Moore hævder også, at produktionen af mad generelt er steget i verden, og at færre dør af sult.

Ifølge tal fra FN sultede omtrent 13,5 pct. af Jordens befolkning dagligt i perioden 2012-2014 - et fald fra 23,4 pct. i perioden 1990-1992.

Færre dør af naturkatastrofer

Slutteligt skriver Stephen Moore, at færre mennesker i dag dør som følge af naturkatastrofer end tidligere.

"Dette skyldes, at vi har meget bedre advarselssystemer, vores infrastruktur er mere modstandsdygtig, og vi har ting som aircondition til at hjælpe os med at tilpasse os klimaforandringer," skriver han.

Validiteten af det argument må dog hænge sammen med levestandarden i den vestlige verden, idet man i flere udviklingslande oplever massive ødelæggelser og dødsfald efter naturkatastrofer, fordi bygningerne ikke kan holde til eksempelvis jordskælv, og advarselssystemerne er utilstrækkelige.

Ikke desto mindre viser tal fra Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, at der i 2012 døde markant færre mennesker på grund af naturkatastrofer end det foregående tiår: 9.655 mennesker døde i 2012, mens det i årlige gennemsnit for perioden 2002-2011 lød på 107.000 dødsfald.