Topnyheder

Professor: Vi driver rovdrift på naturen og graver vores egen grav


Industrien er trængt ind på dyrenes områder.

Trods vores viden om klimaforandringer og menneskeskabt forurening, fortsætter vi vores destruktive adfærd på Jorden. Vi har distanceret os fra naturen, selvom vi har mere brug for den, end den har brug for os.

Sådan lyder nogle af pointerne i Politiken fra Arne Johan Vetlesen, der er norsk professor i filosofi ved Oslo Universitet.

Han har netop udgivet værket "The Denial of Nature", som kort fortalt handler om, at medmindre mennesket ændrer sin adfærd grundlæggende og indser, at det har brug for naturen, vil det ende med at ødelægge den - og dermed menneskehedens eksistensberettigelse - fuldstændig.

"Vi har tabt kontakten med, at vi også selv er natur. Vi fornægter naturen, og dermed driver vi rovdrift på den og graver vores egen grav," siger han.

Han nævner, at situationen, som verden er i nu med en udpint natur og forurening, ikke skyldes manglende viden. Snarere tværtimod.

"Vi ved alt, hvad der er værd at vide om klimaødelæggelserne. Alligevel fortsætter vi. Men der er ikke noget nyt under solen med hensyn til menneskers forsvarsmekanismer. Hvis man opdager, at man er impliceret i noget, som vækker ubehag, fordi det medfører stor ødelæggelse på natur eller andre mennesker, så vil man hellere blokere det og se på mobilen og håbe på, at det snart går over," siger han.

"Vi er afhængige af naturen"

Arne Johan Vetlesen har beskæftiget sig med emnet gennem længere tid. Også sidste år blev han interviewet af Politiken, hvor han udtrykte en kritisk holdning til menneskets mentalitet og den økonomiske model, der er fundamentet for mange af verdens lande; ifølge ham er den drevet af et forbrug, som tærer på naturens ressourcer.

"De fleste moderne mennesker mener faktisk, at vi har ret til at udnytte naturen til vores formål. Både som individer og kollektiv har vi investeret så meget i denne måde at leve på, at vi siger til os selv, at ødelæggelserne er det værd. Vi vil jo ikke gå ned i levestandard. Men det er infantilt, at vi ikke vil se, at det naturforhold, vi praktiserer, har destruktive konsekvenser. Ikke bare for naturen som vi sætter os ud over, men også for os selv," siger han og tilføjer senere i interviewet:

"Realiteten er, at vi er afhængige af naturen, men den er ikke afhængig af os. Vi har bildt os ind, at vi kan skalte og valte med naturen, som det passer os."

Erhvervslivet har også brug for et højt forbrug

Og det er ikke kun det enkelte individ, der har vænnet sig til det moderne forbrugssamfund; mange store virksomheder er afhængige af, at vi benytter fossile brændstoffer og generelt har et højt forbrug, så vi kan bidrage til vækst i samfundet.

"Hvis man virkelig går ind for at standse ødelæggelserne af miljøet, så kommer man jo op imod de mægtigste interesser i samfundet. Der er vældig stærke egeninteresser, økonomiske, knyttet til, at vi øger forbruget og ødelægger endnu mere," siger han.

Og selvom politikerne siger, at de arbejder på en løsning, så er Arne Johan Vetlesen skeptisk over, om problemet kan løses af politikerne.

"Vælgerne venter på politikerne, mens politikerne venter på vælgerne. Og ingen vil tage det første skridt. Politikerne er bange for ikke at blive genvalgt. Så man siger ikke, at befolkningen skal tage sig sammen," pointerer han.

Forskere: Risiko for 6 grader varmere vejr

Han henviser desuden til den nylige erklæring fra 17 forskere - "Earth Statement" - der fastslår, at man skal lade 75 pct. af de fossile brændstoffer, man ved ligger i jorden, forblive dér - ellers bliver Co2-udledningen hævet så meget, at temperaturen vil stige så meget, at det vil få massive konsekvenser for over én milliard mennesker.

Forskerne vurderer, at der er en risiko på 10 procent for, at temperaturen i gennemsnit er steget med 6 grader celsius i år 2100. Det vil betyde, at planternes fotosyntese - den livsvigtige proces, når planter omdanner Co2 til ilt - flere steder i verden vil ophøre, da den ikke fungerer ved temperaturer på over 35 grader.

Læs også: Glædelig Earth Day - vi har dårligt nyt