Topnyheder

Danske landmænd har brudt reglerne


En stikprøvekontrol blandt 100 kvægbesætninger viste regelbrud hos 21 af dem. Foto: Wikimedia Commons

Godt hver femte danske kvægavler har behandlet deres syge køer i strid med de gældende regler. Det viser en stikprøvekontrol foretaget af Fødevarestyrelsen blandt 100 udvalgte kvægbesætninger. Der er udstedt bøder for sammenlagt ca. 150.000 kr. i sagen.

Fødevarestyrelsen har specifikt undersøgt besætninger, der i 2013 fik ordineret lægemidler til behandling af enten tilbageholdt efterbyrd eller kælvingsfeber.

Tilbageholdt efterbyrd defineres som hel eller delvis tilbageholdelse af fosterhinden i mere end 12-24 timer efter kælving. Kælvingsfeber betyder, at calciumindholdet i blodet falder, og uden behandling medfører det døden.

"De steder, hvor Fødevarestyrelsen fandt fejl, blev køerne behandlet mere end en gang efter kælvning og ofte også uden for de tidsintervaller, hvor det er tilladt. Enkelte gange blev det konstateret, at der på en besætning blev behandlet dyr, uden at landmanden havde den lovpligtige autorisation," skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Desuden blev der i nogle tilfælde givet forkert dosis til dyrene.

I dag har næsten 3.000 landmænd en autorisation til at behandle for de nævnte sygdomme, og er man ikke autoriseret, skal en dyrlæge stå for behandlingen - noget, som altså ikke altid bliver fulgt.

Ifølge Flemming Kure Marker, leder af Fødevarestyrelsens veterinærrejsehold, er autorisationsordningen netop indført for at sikre, at landmændene behandler deres dyr korrekt.

"Og jeg hæfter mig da ved, at otte ud af ti godt kan finde ud af at behandle deres dyr. Men det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at vores stikprøve viser, at hver femte kvægavler ikke behandlede i overensstemmelse med de regler, de er blevet autoriseret til at arbejde efter", siger Flemming Kure Marker.

I 21 tilfælde blev der uddelt sanktioner i form af indskærpelser, administrative bødeforlæg eller politianmeldelse. I de syv kontroller, der medførte politianmeldelse, er der anmeldt 13 forskellige forhold.

Bødestørrelserne spænder fra 4.000 til 26.000 kr.

ANNONCE