Topnyheder

New York vil af med skrald og forurening


En ny plan skal sørge for, at New York City bliver den mest bæredygtige storby i verden. Foto: Wikimedia Commons

I forbindelse med Earth Day har New Yorks borgmester, demokraten Bill de Blasio, offentliggjort en plan, der skal bringe byen i spidsen som en af verdens grønneste storbyer.

Planen, der går under navnet "OneNYC", indeholder en række punkter, der bl.a. skal hjælpe med, at luften bliver renere, og mængden af affald reduceres markant.

"Dette er arbejdstegningen til fremtidens New York City," siger Bill de Blasio til CBS New York.

I planen under en af de nævnte visioner om bæredygtighed står der bl.a.:

"OneNYC skal sikre, at New York City er den mest bæredygtige storby i verden og en global leder i kampen mod klimaforandringer."

Væk med affaldet

En del af planen går på, at hele byens affalds- og genbrugssystem skal reformeres; brugen af plastikposer skal reduceres, der skal generelt produceres mindre affald, og langt mere skal genanvendes.

New Yorks borgmester, Bill de Blasio, har fremlagt en omfattende moderniseringsplan for byen. Arkivfoto: Marc A. Hermann / MTA New York City Transit

Målsætningen er, at der mængden af affald skal nedbringes med 90 pct. i forhold til 2005-niveauet. Dengang producerede byens borgere 3,6 mio. tons affald, så det tal skal nedbringes med ca. tre mio. tons.

Forurenet landjord skal renses - her har planen fokus på, at der særligt i lavindkomstområder er mere forurenet end andre steder.

Luften skal være den reneste

Derudover skal luften i New York i 2030 være den reneste blandt USA's større byer,

lyder det i planen. Og i 2050 skal Co2-udledningen være 80 pct. lavere end niveauet i 2005. Det skal bl.a. ske ved, at den offentlige transport opprioriteres, så tidsafstanden mellem job og hjem bliver mindre.

"Borgmester de Blasios One NYC-plan anerkender sammenhængen mellem fattigdom og forurening, samtidig med at den tilbyder konkrete tiltag, som vil gøre New York City til en af de mest miljømæssigt bæredygtige byer i verden," siger Judith A. Enck, der er regional administrator for den amerikanske miljømyndighed Environmental Protection Agency.

Ud over de miljømæssige aspekter er der også en række sociale og og sikkerhedsmæssige tiltag; dødeligheden skal sænkes, racisme mindskes, der skal sikres mod fremtidige oversvømmelser som følge af klimaforandringerne, og der skal bygges flere boliger.

Planen blev i sin tid udformet af byens tidligere borgmester, den filantropiske republikaner Michael Bloomberg. Bill de Blasio har opdateret og udvidet planen.

ANNONCE