Topnyheder

Pesticider kan presse prisen på mad op


To nye studier viser, at pesticider har en negativ effekt på bierne. Foto: Wikimedia Commons

Brugen af pesticider kan vise sig at få vidtrækkende konsekvenser for verdens afgrøder og dermed øge priserne på fødevarer. Ifølge to nye studier, der begge er publiceret i tidsskriftet Nature, udgør bestemte typer pesticider en stor risiko for bierne; bestanden falder, og de bygger færre reder.

Det ene studie - udført af forskere fra Newcastle University i England - undersøgte, om bierne foretrak sprøjtede eller usprøjtede planter.

Forsøget viste, at de i højere grad valgte de sprøjtede planter. Forskerne er ikke sikre på, hvorfor det er tilfældet, men mener, at det kan skyldes en nikotinlignende effekt af pesticiderne på hjernen.

"Det udsætter dem for risikoen for at blive forgiftet, når de spiser sprøjtet nektar," siger professor Geraldine Wright fra Newcastle University, til den britiske avis The Independent.

Pesticiderne, der blev brugt i forsøget - imidacloprid, thiamethoxam og clothianidin - blev i 2013 pålagt en række begrænsninger for brugen i EU i en toårig periode - begrænsningerne bliver taget op til en ny afstemning senere på året. Bl.a. må de lige nu ikke benyttes på afgrøder, som er attraktive for bier. I USA er der intet forbud mod pesticiderne.

En mindre bestand og færre reder

Det andet studie - fra forskere ved Lund University i Sverige - observerede tre forskellige biarter og deres flokkes reaktion på to marker; den ene sprøjtet med clothianidin af den tyske producent Bayer, den anden usprøjtet.

Forskerne fandt markante påvirkninger hos to af de tre arter; flokkene, der spiste af de sprøjtede afgrøder, var kun halvt så store som flokkene, der spiste af de usprøjtede afgrøder. Derudover blev der ikke lavet nye reder blandt bierne, der spiste af de sprøjtede afgrøder.

Dave Goulson, der forsker i bier ved University of Sussex i Brighton, Storbritannien, mener, at det svenske studie muligvis er det til dato bedste inden for sit felt.

"Enhver fornuftig person må være nødt til at acceptere, at dette er reelle konsekvenser," siger han.

Derfor er bier vigtige

Bier er uvurderlige for verdens afgrøder, idet de står for at bestøve langt størstedelen af de afgrøder, som dækker verdens fødevareindtag. Ifølge CNN har man opgjort værdien af biernes bestøvning i USA til 16 mia. dollars.

Færre bier betyder færre afgrøder, mindre kaffe, mindre hø og potentielt højere priser på frugt og grønt. Hø bruges i landbruget til at fodre produktionsdyr, og derfor kan det påvirke kød- og mælkeindustrien, hvis prisen på hø stiger.

Naturstyrelsen, der hører under Miljøministeriet, skriver på sin hjemmeside:

"Omkring 75% af verdens blomstrende kulturplanter er afhængige af bibestøvning. Det er derfor meget alvorligt, når bibestanden går tilbage globalt. I dag er halvdelen af de biarter, der findes i Nordeuropa, truet på grund af ødelæggelse af redesteder, brug af pesticider, mangel på trækplanter, sygdomme og parasitter."

ANNONCE