Topnyheder

Danske svinestalde kommer under myndighernes lup


stald_edited.jpg

Dyrevelfærden i danske svinestalde skal forbedres, og derfor kan 150 svineavlere se frem til et kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen i løbet af de kommende måneder. Også ca. 200 svinebesætninger vil blive kontrolleret.

Indsatsen er en del af "Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin", som blev underskrevet sidste år.

"Dyrevelfærden i svinestaldene skal have et markant løft. Derfor skruer jeg op for kontrollen ude i svinestaldende med to målrettede kontrolkampagner, der giver søer og pattegrise et grundigt velfærdstjek," siger fødevareminister Dan Jørgensen (S) ifølge Fødevareministeriets hjemmeside.

Disse problemer skal løses

Nogle af problemerne i den danske svineproduktion er den høje dødelighed blandt grise; ni mio. pattegrise dør hvert år i staldene. Et andet problem er, at 95 pct. af alle pattegrise rutinemæssigt halekuperes - selvom det er ulovligt. Derudover får svinene ikke grovfoder nok, hvilket er med til at gøre, at over halvdelen af slagtesøerne har mavesår.

En række af målsætningerne i handlingsplanen er bl.a.:

  • Mindst 10 pct. af diegivende søer skal gå i løsdrift i farestalden i 2020.

  • Kastration uden bedøvelse skal ophøre senest i 2018.

  • Andelen af halekuperede pattegrise skal nedbringes markant.

  • Forekomsten af mavesår reduceres gennem blandt andet styrket sundhedskontrol.

  • Månegrisprojektet - der skal designe fremtidens stald - skal have fokus på staldindretning, der forbedrer dyrevelfærden.

Sverige: Danmark behandler sine svin dårligt

Sidste år besluttede flere svenske butikker at boykotte dansk svinekød i protest over, hvad man mente er dårlig dyrevelfærd i den danske produktion. Den hastigt voksende dagligvarekæde City Gross indførte et boykot i sine 36 butikker.

"Det er vores markering af, at danske svineproducenter skal følge EU's regler. Vi vil have, at svineproducenterne skal have en god dyrevelfærd," sagde kædens indkøbschef, Mats Sjødahl, sidste år ifølge Berlingske Business.

Også butikskæden ICA valgte at boykotte dansk svinekød, mens Uppsala Kommune - Sveriges fjerdestørste kommune - droppede det i indkøbene til sine daginstitutioner, plejehjem, skoler og sygehuse.

Den udbredte brug af antibiotika i de danske svinestalde var også en af de udslagsgivende faktorer for det svenske boykot.

"Danmark fusker med at klippe halerne, har 60 pct. flere svin i boksene i forhold til i Sverige, og man tilfører konstant antibiotika i maden," sagde Uppsalas viceborgmester og kandidat til Europa-Parlamentet, Ebba Busch Thor, ifølge DR.

Eksporten til Sverige er faldet

Boykottet kan også ses på bundlinjen i Danmark: Eksporten af udskæringer fra svinekød til Sverige er faldet fra 29.153 tons i 2013 til 22.788 tons i 2014, skriver Fødevarewatch.

Ifølge Danish Crowns pressechef, Jens Hansen, er det en direkte konsekvens af den negative fokus, der har været i Sverige på den danske svineproduktion.

ANNONCE