Topnyheder

I Danmark dræber man 3,2 mio. nyfødte kyllinger årligt


3,2 mio. hanekyllinger aflives hvert år i Danmark, fordi de ikke kan bruges i ægindustrien.

BAGGRUND: Man skulle tro, at en årsløn på ca. 400.000 kr. ville gøre et job attraktivt. Sådan er det bare ikke altid - og det kan koste dyrt for den britiske fjerkræindustri.

Det vellønnede, men ikke så eftertragtede job består i at kønsbestemme nyudklækkede hanekyllinger. At afgøre deres videre skæbne. Er de hunner, må de leve - er de hanner, bliver de ofte aflivet.

Hver medarbejder forventes at kunne tjekke og sortere mellem 800 og 1.200 daggamle kyllinger i timen. Fejlmargenen må helst ikke være på mere end tre pct.

Det ansvar skal man stå med op til 13 timer om dagen, og det er blevet så svært at hverve folk, at industrien kæmper med en mangel på arbejdskraft, skriver avisen Daily Mail.

I 2013 formåede man ikke at ansætte én eneste til jobbet, og man anmodede derfor regeringen om at placere jobbet på listen over job med manglende arbejdskraft - en anmodning, der dog blev afvist.

Proceduren med kønsbestemmelse er ikke isoleret til Storbritannien - i hele verden foregår den, fordi hønerne kan lægge æg, så der er langt mindre brug for haner, og derfor aflives de i millioner.

Danske kyllinger bliver til foder eller gødning

Alene i Danmark afliver man hvert år 3,2 mio. hanekyllinger, fortæller Jørgen Nyberg Larsen, sektorchef for Danske Æg ved Landbrug & Fødevarer, til Globalen.

Det svarer til 8.767 kyllinger om dagen. 365 i timen. Seks i minuttet.

En tredjedel af de aflivede danske kyllinger bliver solgt som foder til krybdyr, rovfugle mm.

"Man forsøger at øge denne andel. Her erstatter de ofte mus og rotter, der ellers opdrættes til foder til disse dyr," siger Jørgen Nyberg Larsen.

De resterende to tredjedele ryger til Daka, som bl.a. omdanner dem til gødning.

I et tidligere interview med Jyllands-Posten har han erkendt problemstillingen.

"Man er klar over, at der er et etisk problem i det her. Det er jo spild af liv," sagde han.

Det sker også i økologiske produktioner

I Tyskland er tallet for aflivninger ca. 45 mio. om året, og i USA er tallet omtrent 200 mio. Og problemstillingen er ikke en, som man kan undgå ved i stedet at købe økologiske eller frilandsæg - den gælder for alle typer høns.

"Vi har presset kyllingerne til det punkt, hvor de er nødt til at lide," siger Carlos Gonzalez Fischer, forsker ved dyreværnsorganisationen Compassion in World Farming, til Al Jazeera.

Det er ikke blot princippet i, at nyfødte kyllinger aflives, der har affødt kritik fra dyreværnsorganisationer og skabt et etisk problem - også metoderne i forbindelse med selve aflivningen er blevet kritiseret.

Skjult kamera viser, at kyllingerne lider

I USA afslørede skjult kamera i 2009, at hanekyllingerne bliver blendet ihjel og lider i processen (se videoen nedenfor - ADVARSEL: stærke billeder). Et medlem af dyreværnsorganisationen Compassion for Animals gik undercover som medarbejder på Hy-Lines ægfabrik og optog videoen.

Flere eksperter siger til Mercy for Animals, at kyllingerne uden tvivl lider ved metoden, hvor de forindens kastes rundt på et samlebånd, og nogle ryger på gulvet undervejs:

"Videoen viser tilskadekomne kyllinger, der ligger på gulvet og lider. Nogle er uden tvivl i live efter at være faldet igennem blendermaskinen. De har behov for øjeblikkelig behandling og burde være blevet aflivet med det samme eller have fået hjælp til at komme sig," siger Sara Shields, der forsker i dyrs adfærd.

Nedim C. Buyukmihci, professor emeritus i veterinærmedicin, siger:

"Ifølge min professionelle overbevisning er måden, som kyllingerne behandles på i videoen, med til at give dem smerte og betydeligt stress. Det er i ordets forstand ondt."

Hy-Line udsendte efterfølgende en pressemeddelelse, hvori man gjorde opmærksom på, at visse dele af optagelserne, bl.a. dem, der skildrer nogle af kyllingerne falde på gulvet, viser en utilstedelig håndtering og brud på selskabets dyrevelfærdspolitik.

Ledelsen ville igangsætte en undersøgelse af episoderne, men skrev også at det ville have hjulpet, hvis man var blevet gjort opmærksom på overtrædelserne, straks efter at de var hændt.

Hy-Line gjorde desuden opmærksom på, at selve metoden med at blende kyllingerne er human.

En anden og nyere video - fra 2013 - viste samme metode. Her ser man bl.a., at nogle af kyllingerne er blevet hakket i stykker, men stadig lever. (se videoen nedenfor - ADVARSEL: stærke billeder).

Metoden med at bruge en blender er fuldt lovlig i USA, så den benyttes stadig.

En anden metode - som benyttes i Danmark - er at gasse kyllingerne ihjel.

Tyskerne nærmer sig en løsning

Vi skal blot kigge sydpå mod vores nærmeste naboer for at finde landet, der måske bliver det første til at stoppe den metodiske aflivning af nyudklækkede hanekyllinger.

I Tyskland har forskere arbejdet på en løsning, som nu er så langt fremme, at man regner med, at den kan være fuldt implementeret i 2017. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Metoden består i, at man kønsbestemmer kyllingen, allerede før den udklækkes. På den måde kan man bruge ægget til noget andet, eksempelvis kan det blive solgt til fødevarebrug.

Ifølge Tysklands landbrugsminister Christian Schmidt vil man så småt begynde at anvende metoden i slutningen af 2016, og året efter forventer man helt at have stoppet med at aflive hanekyllingerne.

"Vi følger udviklingen i udlandet, og så snart der er fundet en løsning, vil den også hurtigt blive implementeret i Danmark," siger Jørgen Nyberg Larsen til Globalen.

"Der er også mindst et dansk firma, som er involveret i at udvikle metoder, der skal sortere befrugtede æg i hane- og hønekyllinger tidligt i rugefasen," tilføjer han.

Han vil dog ikke afsløre, hvilket firma der er tale om af hensyn til konkurrencen og dets forskning.

Tidshorisonten for en løsning skulle være "inden for et par år".

Australske forskere er også i gang

I 2013 skrev Jyllands-Posten en artikel om, at australske forskere var ved at undersøge muligheden for at kønsbestemme kyllingerne, inden fostrene udvikler sig.

Metoden går ud på, at man med en vaccination direkte ind i æggene kan ændre RNA-molekylerne i de befrugtede æg og dermed øge forekomsten af hønekyllinger markant.

Dengang kørte man forsøg med æg, og resultaterne skulle først foreligge "om et års tid" - altså sidst i 2014, og det er noget, som branchen følger tæt, men altså er det endnu ikke en løsning, der er blevet implementeret.

En af udfordringerne ved alle nye metoder er, at processen skal kunne foregå hurtigt nok.