Topnyheder

Politikere er uenige: Skal dyr betegnes som levende væsener?


Twins_(3850347474)_edited.jpg

Dyr skal betragtes som levende væsener i loven og ikke som ting. Sådan lyder Dansk Folkepartis beslutningsforslag, der i dag var til den første af i alt to behandlinger i Folketinget.

Forslaget mødte opbakning fra Enhedslisten, Venstre og Konservative, der alle er enige om, at et udvalg bør undersøge nærmere, hvordan forslaget vil blive i praksis. Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Liberal Alliance er imod. SF er neutral.

Om de positivt stemte partier kan blive enige, når forslaget er blevet mere konkret og skal til sin anden høring, kan kun tiden vise.

Ifølge DF er hensigten med forslaget, at det i fremtiden vil være nemmere at ændre lovgivningen specifikt rettet mod dyr, så man ikke samtidig ændrer den for andet, der også betegnes som "ting". For eksempel kan dyr og smadrede ruder gå ind under samme hærværkslovgivning.

"Går man over og ødelægger sin nabos bil, betragtes det som hærværk. Dræber man hans hund, betragtes det også som hærværk. Det hører ikke hjemme i Danmark, at man sidestiller de to ting. Dyr skal ikke sidestilles med en smadret butiksrude," sagde Dennis Flydtkjær, der er dyrevelfærdsordfører for Dansk Folkeparti.

Han fortalte, at han har haft løbende kontakt med en betjent, som for nogle år siden mistede sin politihund, da den blev dræbt af indbrudstyve. Drabet blev betragtet som hærværk, fordi hunden betegnes som en ting.

"Politimanden føler sig krænket over, at hans hund betragtes som en ting," sagde Dennis Flydtkjær.

Partier mener, at forslaget lægger op til en større debat

Enhedslistens Per Clausen stillede spørgsmålet, om det var ren symbolpolitik fra DF's side, og om partiet mon var villig til at ændre lovgivningen på flere områder for dyrene.

"For os lægger det op til en diskussion af, hvad sådan en holdning (at betragte dyr som levende væsener) vil betyde for vores måde at behandle dyr i produktionen på," sagde Per Clausen, men gav samtidig sin opbakning til forslaget, som dog bør gennemarbejdes, mener han.

Per Clausen henviste bl.a. til, at hvis dyr skal betragtes som levende væsener, skal man se nærmere på lovgivningen; om dyr eksempelvis kan "ejes" af nogen, og hvordan det forholder sig med erstatningsret.

DF afviste, at der er tale om symbolpolitik og tilkendegav, at man gerne ser på lovændringer.

Venstres Erling Bonnesen talte på både Venstres og Konservatives vegne, da han sagde, at man bakkede op om at betragte dyr som levende væsener, men at Venstre ikke er villig til at øge strafferammen for forbrydelser begået mod dyr.

Minister er imod forslaget

SF har endnu ikke besluttet sig for, om partiet vil stemme for eller imod. Liberal Alliance, Radikale Venstre og Socialdemokraterne er imod forslaget.

Fra de tre partier lød det enstemmigt, at det fremsatte forslag ikke vil ændre noget konkret for dyrene, og at lovgivningen i dag er tilstrækkelig.

"Jeg har sympati for udgangspunktet, men jeg mener, at forslaget i bedste fald er overflødigt og i værste fald måske kan være direkte skadeligt i relation til hensigten. Dyr ér levende og følende væsener, og de er allerede sikret via dyreværnsloven og i EU's traktat," sagde fødevareminister Dan Jørgensen (S), som tilføjede, at han hellere vil støtte konkrete forslag frem for "symbolske" forslag, som han betegnede DF's.

Beslutningsforslaget vil nu ryge videre til udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Her vil forslaget blive bearbejdet, inden det så fremsættes til anden behandling i Folketinget.

Fakta:

  • DF's forslag er et såkaldt beslutningsforslag.

  • Et beslutningsforslag pålægger regeringen en nærmere bestemt handling såsom et lovforslag.

  • I modsætning til lovforslag, der skal behandles tre gange i Folketingssalen, så skal beslutningsforslag kun behandles to gange i Folketingssalen (i enkelte tilfælde kun én gang), før det kan vedtages. Kilde: Folketinget.dk

ANNONCE