Topnyheder

Økologi er i markant fremgang

Danskernes hang til økologi har været i fremgang de seneste år.

Således er omsætningen af økologiske varer i detailhandlen næsten tredoblet på 10 år: fra godt 2 mia. kr. i 2003 til over 5,8 mia. kr. i 2013.

Målt per indbygger svarer det til en stigning fra 375 kr. i 2003 til 1.037 kr. i 2013. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

  • 2003:

  • Omsætning: 2,02 mia. kr.

  • 2013:

  • Omsætning: 5,83 mia. kr.

Eksporten af økologi har siden 2003 haft underskud på betalingsbalancen, men også her er der fremgang at spore, og siden 2008 er eksporten halet ind på importen, således at den nærmer sig et plus.

Dansk økologi omsatte for langt mere i 2013 end i 2003. Foto: Økologisk Landsforening

Ikke så meget øko-kød

Både danskernes forbrug samt eksporten af økologiske varer er primært mejeriprodukter. Herefter kommer frugt og grønsager. Disse to varegrupper omsatte for sammenlagt 3,4 mia. kr. Økologisk kød omsatte for væsentligt mindre - 421 mio. kr - og udgjorde 7 pct. af det økologiske salg i 2013.

Den mindre andel af kød ses også på antallet af slagtninger: Under én pct. af de 19 mio. svin, der blev slaget i 2013, var økologiske svin.

Øko-salget til foodservice - institutioner, kantiner, restauranter mv. - er ligeledes øget, men ikke helt lige så meget, som det ses i detailhandelen.

Eksporten er seksdoblet

Både importen og eksporten af økologiske varer er steget siden 2003, men importen er stadig højere end eksporten. Rundt regnet er importen femdoblet i perioden, mens eksporten er seksdoblet.

Det er primært frugt og grønsager, som vi importerer, mens over halvdelen af vores eksport udgøres af mejeriprodukter og æg.

  • 2003:

  • Import: 303 mio. kr.

  • Eksport: 237 mio. kr.

  • 2013:

  • Import: 1.786 mio. kr.

  • Eksport: 1.533 mio. kr.

ANNONCE