Topnyheder

Forurening koster årligt over 29.000 briter livet


Årligt dør ca. 29.000 briter på grund af luftforurening - tallet vurderes dog nu at være højere.

De nuværende estimater, der siger, at 29.000 briter årligt dør som en konsekvens af luftforurening, er for lave. Tallet er væsentligt højere, lyder det fra eksperter.

Årsagen er, at tallene ikke tager højde for forureningen fra NO2-partikler - kun de såkaldte "fine partikler" - PM2.5 - medtages i beregningerne.

NO2 (kvælstofdioxid) udledes også af fossil afbrænding, men partiklerne er større. Det skriver The Guardian.

Verdenssundhedsorganisationen WHO konkluderede sidste år i en rapport, at NO2 sandsynligvis står for yderligere dødsfald som følge af luftforurening. Dr Heather Walton, lektor i miljø og sundhed ved King's College i London er enig.

Nu vil en britiske komité så forsøge at revidere tallene, så de inkluderer NO2.

Der er dog en række faktorer, som besværliggør processen. Blandt andet skal man vurdere koncentrationen af NO2 i luften, samt hvor folk bor, da koncentrationen er større visse steder end andre. Derudover kan der være både NO2 og PM2.5-partikler i de samme områder, og det er derfor svært at adskille dem for at finde ud af, hvilke typer partikler der forårsager det eventuelle dødsfald.

Af samme årsag forventer den britiske komité ikke, at de reviderede tal foreligger inden for den nærmeste fremtid.

En halv mio. europæere dør årligt

WHO vurderer, at ca. en halv million indbyggere i Europa hvert år dør på grund af luftforurening - et tal, der heller ikke medtager NO2-partiklerne.

Et studie fra 2013 over ni lande har vist, at folk, der boede nær store, trafikerede veje havde en øget risiko for lungekræft. Samme år klassificerede WHO's center for kræftforskning formelt luftforurening som kræftfremkaldende, og at det kan forårsage både lunge- og blærekræft.

Et andet studie - også fra 2013 - viste en sammenhæng mellem luftforurening og en lav fødselsvægt hos babyer. Begge studier er udarbejdet af "the European Study of Cohorts for Air Pollution Effects" (ESCAPE).

Der er nu bekymring for, om luftforurening kan være skyld i demens og andre neurologiske lidelser.

ANNONCE