Topnyheder

1 pct. af EU-borgerne udleder 22 gange mere end Paris-aftalens smertegrænse

Fly- og biltransport er en væsentlig årsag til, at de fleste EU-borgere udleder for mange drivhusgasser til, at Paris-aftalen kan blive opfyldt.

Et billede af et fly i luften.
Det er især flytrafik, der er årsag til udledningen hos den del af befolkningen med det største klimaaftryk. Foto: Unsplash

Næsten alle husstande i EU har et forbrug med så stort et klimaaftryk, at EU ikke kan efterleve Paris-aftalen.


Aftalens målsætning om at holde den globale opvarmning et godt stykke under 2 grader - og gerne 1,5 grader - betyder, at hver borger i 2030 maksimalt må udlede 2,5-3,3 ton CO2. Det er imidlertid kun blot 5 pct. af EU-husstande, der lever op til grænsen på 2,5 ton CO2. I gennemsnit udleder hver EU-borger 8,2 ton CO2-ækvivalenter årligt, og EU er derfor kilde til 22 pct. af den globale drivhusgasudledning.


Det viser et nyt studie, hvor forskere har undersøgt forbruget hos flere end 275.000 familier fordelt over 26 EU-lande


Den ene procent af husstande, der udleder mest, udleder hele 22 gange mere (55 ton per person) end grænsen på 2,5 ton, og her er ikke tale om en lille skare af de rigeste erhvervsledere: Den gennemsnitlige årlige nettoindkomst for denne gruppe er ca. 40.000 euro per person, svarende til knap 300.000 kr.


Særligt fly- og biltrafik er årsagen

Udvider man gruppen til de 10 pct. med det største klimaaftryk, står den for 27 pct. af EU's totale udledning, hvilket er mere, end 50 pct. af husholdningerne med det mindste klimaaftryk sammenlagt udleder.


Det er især fly- og biltrafik, der er årsagen til den store udledning: Jævnlig flytransport udgør 41 pct. af CO2-udledningen for den ene pct. af husholdningerne med det største aftryk, og de 10 pct. største udledere står for stort set al flytrafik i EU. Desuden står bilkørsel for næsten en tredjedel af udledningen fra de 10 pct.


I takt med at husholdningernes indkomst stiger, viser tallene desuden, at udledning fra transport stigere hurtigere end indkomsten.


Forskerne: Nødvendigt med drastiske ændringer

I en kronik om studiet på det videnskabelige medie The Conversation skriver forskerne, at det derfor er nødvendigt, at politikerne stopper med at give incitamenter til "luksus såsom flyrejser" og samtidig bør de håndtere den udbredte afhængighed, der er af biler, ved at styrke den kollektive trafik og forbedre infrastrukturen, så flere vælger at cykle eller gå. Forskerne påpeger også, at flybranchen stort set er forskånet for klimatiltag fra politisk hold.


"Hvis 95 pct. af EU's husstande lever over klodens grænser, har vi brug for ambitiøs og radikal forandring. Ved at reducere klimaaftrykket fra den globale forsyningskæde, kan vi sikre, at alle har tilstrækkeligt med næring, husly, uddannelse, sundhedssikring og mobilitet inden for klodens grænser. Udvidelser af lufthavne og motorveje og støtte til fossile brændsstoffer låser os fast i en fremtid med færre muligheder for at nå klimamålsætningerne og gode levevilkår for alle i Europa og rundt om i verden," skriver de.

ANNONCE