Historisk befrielse: Cirkusløver kommer "til paradis fra helvede"

33 nu pensionerede cirkusløver kan se frem til et liv i naturlige omgivelser, efter hvad en dyreværnsorganisation betegner som den mest omfattende transport af dyr fra fangenskab nogensinde. Det skriver flere internationale medier. - Disse løver har været i helvede på jord, og nu er de på vej hjem til paradis. Det er dén verden, som naturen skabte løverne til, siger Jan Creamer, præsident for Animal Defenders International (ADI), ifølge nyhedsbureauet Reuters. ADI står bag befrielsen og transporten af de 33 løver fra Peru og Colombia til naturreservatet Emoya Big Cat Sanctuary i Sydafrika. Det er en aktion, der er foregået over 18 måneder - ud over de 33 løver er også tre bjørne, en tiger, e

Hvert minut mister Brasilien to fodboldbaner skov

Kampen mod skovrydning i Sydamerika har tilsyneladende lange udsigter, for fældningen har taget til i Brasilien. Hvert eneste minut bliver der her ryddet et skovareal på størrelse med to fodboldbaner, fortæller den tidligere leder af landets skovstyrelse Tasso Azevedo til nyhedsbureauet Reuters. Udviklingen er forværret, for mens der fra 2004 til 2010 blev ryddet mindre regnskov i landet, er frekvensen steget det seneste år. Politikerne bærer en del af ansvaret, mener Tasso Azevedo. - Det er ikke et problem hos ét ministerium - det er et problem med, hvordan regeringen har været struktureret de seneste par år, siger han med henvisning til manglende samarbejde mellem regeringen og de enkelte

Swaziland vil sælge horn for at hjælpe næsehornene

Swaziland i det sydlige Afrika har anmodet FN's organ for international dyrehandel, Cites, om lov til at sælge ud af sit lager af horn fra næsehorn. Hensigten er, at salget skal rejse penge til at bekæmpe krybskytteri af dyrene. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Swaziland har anmodet om en begrænset og reguleret handel, som kan afsætte hornene, der gennem flere år er indsamlet fra næsehorn, som i forvejen var døde - enten af naturlige årsager eller dræbt af krybskytter. Derudover ønsker landet at skære hornene af et begrænset antal levende næsehorn for at sælge dem - maksimalt 20 kg om året. Hornene kan skæres af, uden at man dræber dyret, og de vil efterfølgende vokse ud igen. Læs også: A

Flere og flere landmænd sjusker med aflivning af kvæg

Et markant stigende antal kvægbrugere "glemmer" at aflive kalve og køer korrekt, viser en ny opgørelse fra Landbrug & Fødevarers videncenter Seges. Korrekt aflivning omfatter, at dyret først bedøves med en boltpistol for panden og derefter får skåret halsen, så det afbløder, men flere kvægbrugere undlader at afbløde dyret. - Jeg har svært ved at tro, at det bunder i uvidenhed. Enhver kvægbruger i dagens Danmark bør vide, at boltpistolen kun bedøver, hvorfor efterfølgende afblødning er obligatorisk, siger dyrlæge ved Seges, Peter Raundal, der betegner udviklingen som "utroligt skuffende". Læs også: "Så fik søerne bare en skruetrækker i næsen" Andelen af køer, som ikke var afblødt, er steget m

Danske børn har hormonforstyrrende sprøjtemiddel i kroppen

En ny undersøgelse viser, at flere danske børn har rester af sprøjtemidlet glyfosat i urinen. Det kan bl.a. være hormonforstyrrende, og fundet er ifølge en professor i folkesundhed "alvorligt". Glyfosat, der er et stof i sprøjtegiften Roundup, er ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO sandsynligvis kræftfremkaldende, og Lisbeth E. Knudsen, professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, har netop undersøgt 27 urinprøver fra danske skolebørn og mødre fra Gentofte og Viby Sjælland for rester af stoffet. Det viser sig, at samtlige prøver indeholdt rester af glyfosat. Det skriver Ingeniøren. - Værdierne ligger langt under grænseværdierne, men det interessante er, at

Rapport advarer: Den grønne omstilling går alt for langsomt

Tiden er ved at rinde ud, hvis den globale opvarmning skal holdes under to grader celsius, og derfor er der brug for øjeblikkelig og mere slagkraftig handling, end hvad der er lagt op til med klimaaftalen vedtaget i Paris. Sådan lyder konklusionen fra Energy Transitions Commission ETC, der er en sammenslutning af internationale eksperter fra forskellige energiselskaber, investeringsforeninger, organisationer og universiteter. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. I rapporten har ETC fået konsulentfirmaet Ecofys til at analysere klimaplanerne fra 17 lande og regioner, der sammenlagt står for 78 pct. af verdens samlede udledning af drivhusgasser i energisektoren. Det drejer sig om Kina, USA, EU-

Danskerne betaler millioner til lange dyretransporter

En del af regningen for, at den danske svinebranche sender sine grise til udlandet, havner hos de danske skatteydere. Ifølge en beregning foretaget af rådgivningsfirmaet Cowi kostede det sidste år 1,7 mio. kr. at sende 300.000 grise på den timelange transport til Tyskland. Det skriver Dyrenes Beskyttelse på sin hjemmeside. Udgifterne dækker over de afledte omkostninger såsom slitage på vejene, forurening, støj, trængsel og trafikuheld. Slagterierne betaler for slagteomkostningerne samt selve transporten, og de dækker desuden 62 pct. af de eksterne omkostninger via afgifter - resten betales af skatteyderne. - At vi alle sammen er med til at betale for de lange dyretransporter, understreger vi

Forsker advarer: Kram ikke hunden

Det kan være fristende at kramme sin hund, og selvom det blandt mennesker er et udtryk for omsorg, kan det virke intimiderende og sågar truende over for hunden. Det skriver dr. Stanley Coren, der er professor i psykologi og neurofysiologisk forsker, i en kronik på Psychology Today. Kronikken skriver han på baggrund af en oplevelse, da han tog sin hund med til en afstressningsdag på et lokalt universitet - det er blevet mere og mere udbredt, at hunde medbringes på videregående uddannelser, fordi de har en beroligende effekt på de studerende. En psykologistuderende kom således hen og krammede Stanley Corens seks måneder gamle hund, og da han frarådede hende at gøre det, svarede hun, at der er

Ny lov i San Francisco: Nye bygninger skal have solceller

Omstillingen mod vedvarende energi har taget endnu et skridt i San Francisco, efter at myndighederne har besluttet, at der fremover skal være solceller på alle nyopførte bygninger, der opfylder en række kriterier. Det skriver San Francisco Examiner. - I en tid, da vi dagligt bliver mindet om vores hastigt ændrede klima, er det vigtigt, at vi fortsætter vores kraftige skub i retningen mod alternativ, ikke-fossil energi. Solenergi er en vigtig del af vores omstilling mod en fremtid med ren energi, siger byrådsmedlem Scott Wiener til San Francisco Examiner. Loven, der i øvrigt blev vedtaget enstemmigt, betyder, at fra januar næste år skal alle nye erhvervs- og boligbyggerier på op til 10 etager

Krybskytter har dræbt tre personer i jagten på stødtænder

Krybskytter formodentlig på jagt efter elefanters stødtænder har i DR Congos park Garamba skudt og dræbt tre parkbetjente og såret yderligere to, herunder den svenske parkbestyrer. Amerikanske soldater i nærområdet kom til for at evakuere de nødstedte, og da de ankom fandt de en af de omkomne parkbetjente - de to andre døde efterfølgende af deres kvæstelser. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. - Parkbetjente sætter hver eneste dag deres liv på spil og er under belejring i Garamba, hvor de beskytter elefanterne fra stærke og militariserede krybskyttestyrker i Garamba, siger chefen for organisationen African Parks, Peter Fearnhead. Garamba kom i 1980 på FN's Verdensarvliste. Sidste år blev ott

Det Etiske Råd: Put klimaafgifter på kød

Klima- og miljøbelastningen fra kødproduktionen bør afspejles i priserne, og derfor mener et stort flertal i Det Etiske Råd, at der skal en klimaafgift på kød. Alene en kostomlægning vil kunne nedbringe Danmarks udledning af drivhusgasser markant. Således har 14 ud af 17 af rådets medlemmer stemt for en sådan afgift, da kødproduktionen ifølge rådet udgør en sundhedsrisiko, belaster klimaet og miljøet samt skader biodiversiteten, idet produktionen medfører fældning af enorme skovområder. Det Etiske Råd mener, at danskerne er etisk forpligtede til at ændre kostvaner. - For at en indsats mod klimabelastende fødevarer skal være effektiv og samtidig bidrage til bevidstgørelsen af klimaudfordringe

Landmænd står frem: Vores kyllinger har det elendigt

To amerikanske fjerkræproducenter har fået nok af den dårlige dyrevelfærd på deres egne gårde. Derfor har de noget usædvanligt taget kontakt til dyrevelfærdsorganisationen Compassion in World Farming (CWF) for at vise de dårlige forhold, som deres kyllinger lever under. Kyllingebestandene er ramt af to dødelige sygdomme og har samtidig svært ved at bevæge sig, fordi de er fremavlet til en alt for massiv vækst. Landmændene er ansat under det store selskab Pilgrim's Pride; selv ejer de landstedet, mens selskabet leverer kyllingerne og foderet. Eftersom andre uvedkommende ifølge ansættelseskontrakten ikke har adgang til hallerne med kyllingerne, har landmændene selv filmet forholdene bag murene

Australien giver asyl til næsehorn

Sidste år blev der dræbt knap fire næsehorn om dagen - det højeste niveau i næsten et årti - og derfor mener organisationer nu, at det er nødvendigt at fjerne en del af arten fra det afrikanske kontinent, hvis den skal overleve. The Australian Rhino Project og South Africa's Elephants, Rhinos and People (ERP) samarbejder derfor nu om en plan, der betyder, at 80 næsehorn skal flyttes fra Afrika til Australien. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. - Krybskytter vil tage derhen, hvor det er let at dræbe. Det er lettere at dræbe næsehorn i Afrika end i Australien eller USA, siger ERP's leder, Wouter van Hoven, til Reuters. - Det er ikke, fordi vi ønsker at fjerne næsehornet fra Afrika, men vi er

EU slækkede på klimakrav efter trussel fra olieindustrien

Flere miljøtiltag, som EU arbejdede på, blev enten skrottet eller lempet, efter at en ledende person i oliegiganten BP sendte et brev til den daværende energikommissær Günther Oettinger. Heri advarede afsenderen om, at olieindustrien ville trække sine aktiviteter ud af EU, hvis politikerne vedtog de mere ambitiøse tiltag om at mindske forureningen og udledningen af drivhusgasser. Det skriver The Guardian, der er i besiddelse af det 10-sider lange brev, som blev sendt i august 2013. Læs også: Forskere: Vi kan alle hjælpe klimaet ved at stoppe madspildet BP kom med tre advarsler EU havde på daværende tidspunkt diskuteret muligheden for at regulere udvindingen af tjæresand ved at klassificere d

EU forbyder to sprøjtegifte

Fra den 30. september bliver det forbudt at anvende de to sprøjtegifte Amitrole og Isoproturon, efter at EU-politikerne enstemmigt har vedtaget et forbud mod giftene. Forbuddet er vedtaget på baggrund af forskning, der viser, at de to gifte kan give kræft, problemer med fertiliteten og misdannelser af fostre. Læs hele artiklen på The Guardians hjemmeside (eksternt link). #miljø #EU #udland #arkiv

Medie: Apple arbejder på at udvikle en elbil

Apples tophemmelige projekt med at udvikle en elbil er angiveligt gået i gang på et udviklingscenter i det centrale Berlin, hvor op mod 20 bilspecialister arbejder på at lave en konkurrent til Teslaen. Det skriver Frankfurter Allgemeine ifølge The Telegraph. Projektet, der går under kodenavnet Project Titan, består af en gruppe relativt unge specialister, der er ansat for deres "progressive tænkning" og viden inden for både software, hardware og salg. Bilen vil desuden blive testet på en fabrik i Californien, men vil i sidste ende blive produceret i Østrig, lyder det ifølge Frankfurter Allgemeine. Apples elbil forventes at komme på markedet i enten 2019 eller 2020. Siden 2015 har rygter om A

Nu havde februar lige fået rekorden - men så kom marts

Januar var rekordvarm. Så kom februar og stak dén rekord. Men nu må vandrepokalen overdrages til marts, der endnu en gang slog fast, at den globale opvarmning er i gang. Således var marts 1,07 grader celsius varmere end hele månedens gennemsnit i 1900-tallet, og differencen mellem den aktualle måling og gennemsnittet er dermed højere end februar, der var 1,04 grader varmere end sit gennemsnit. Desuden har hver af de seneste 11 måneder været de varmeste siden 1891. Det viser data fra det japanske meteorologiske institut, JMA, ifølge The Guardian. FN's vejrinstitut, World Meteorological Organisation, har meddelt, at marts har "smadret" tidligere rekorder, og klimaforsker Michael Mann fra Penn

Forsker: Folk har stadig ikke fanget, hvor meget kød påvirker klimaet

Mens de fleste lande i forskellig grad efterhånden har anerkendt, at man er nødt til at gøre noget ved energiforbruget for at modvirke klimaforandringerne, er der stadig et enkeltstående område, som nærmest ikke bliver italesat af politikerne som klimabelastende: Kødforbruget. Ifølge FN står den globale kødproduktion for knap 15 pct. af verdens samlede drivhusgasser, og i takt med at der udgives flere studier om sektorens belastning og med dokumentarfilm som Cowspiracy og Meat The Truth er flere og flere langsomt ved at blive bevidste om, at kødproduktionen forurener. Ifølge Annick de Witt, der er efterdoktoral forsker i bæredygtighed, ved de færreste dog, hvor meget de rent faktisk hjælper

Høj velfærd for grise sænker risikoen for MRSA

Størstedelen af de danske svinestalde er inficeret med den multiresistente MRSA-bakterie, men det kan lade sig gøre at opdrætte grise, som ikke bærer smitten. En kontrol i 2015 af de 20 gårde, der avler grise som en del af Dyrenes Bekyttelses såkaldte "Velfærdsdelikatesser", hvor dyrene har særligt gode forhold, viste, at ikke et eneste forældredyr var smittet med MRSA på kontroltidspunktet. Det skriver Dyrenes Beskyttelse i sit medlemsblad Dyrevennen. Husdyr-MRSA er sandsynligvis en konsekvens af et højt forbrug af antibiotika, hvilket har dannet grobund for væksten af multiresistente bakterier - men forbruget af antibiotika på de 20 velfærdsgårde er markant lavere end i den konventionelle

Forskere måtte dobbelttjekke for fejl: Grønland smelter før tid

Grønlands is er begyndt at smelte lang tid før, den normale smeltesæson indtræffer. Temperaturerne er nu så høje, at isen er begyndt at smelte halvanden måned før normalt, og det er så usædvanligt, at danske meteorologer troede, at der var tale om fejlmålinger. - Vi blev nødt til at tjekke, om vores målinger virkede, som de skal, siger Peter Langen, klimaforsker ved DMI. Læs hele artiklen på grist.org (eksternt link). #klima #udland #Grønland #arkiv

Globalen.dk, stiftet i marts 2015, er et nyhedsmedie, der har fokus på dyrevelfærd, klima og miljø fra både ind- og udland. Globalen er også tilgængelig på Facebook og Twitter samt optimeret til smartphones. 

Hent også app'en Globalen, der virker til Android.

© 2015 by Globalen / Henrik Hindby Koszyczarek

Kontakt: henrikhindby@globalen.dk

 

Nyhedsfeeds udviklet af: http://feed.mikle.com/

Find Globalen på:

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic