EU står til at udlede 2 mia. ton CO2 mere end lovet i klimaaftalen

Klimaaftalen indgået i Paris for tre måneder siden lader allerede nu til at blive brudt. EU står nemlig til at udlede to milliarder ton CO2 mere, end hvad der er aftalt, hvis den globale opvarmning skal holdes til maksimalt to grader celsius. Og dermed er man endnu længere fra hensigtserklæringe om at holde opvarmningen til maksimalt 1,5 grader sammenlignet med niveauet før den industrielle revolution. Det skriver The Guardian, som er kommet i besiddelse af et notat fra Europa-Kommissionen. Notatet viser, at CO2-kvotesystemet - ETS - hvor virksomheder kan købe og frasælge sig ret til at forurene, ikke kan sænke udledningen af drivhusgasser så hurtigt som lovet, fordi priserne på kvoterne ikk

Afsløring: Alvorlig dyremishandling på økologisk slagteri

Slagteriarbejdere på et fransk slagteri, der er certificeret økologisk, er på videooptagelser blevet afsløret i at udøve grov dyremishandling i en lang række tilfælde. Det skriver flere medier, herunder britiske Daily Mail. Den franske dyreværnsorganisation L214 står bag optagelserne, der er "nogle måneder gamle", og som viser adskillige tilfælde af mishandling over for lam, får, kvæg og grise. - Du havde nok troet: Denne mishandling må være et engangstilfælde. De optagelser, du skal til at se, er fra et økologisk slagteri, som er certificeret til at behandle økologisk kød; kød fra lokale farme, der sælges til lokale slagtere, siger speakeren til optagelserne, Nili Hadida, der er sanger i ro

DiCaprio i sin takketale: Tag ikke planeten for givet

Sjette gang blev lykkens gang for skuespilleren Leonardo DiCaprio, som natten til mandag dansk tid vandt sin første Oscar for sin præstation i filmen The Revenant efter at have været nomineret seks gange. Leonardo DiCaprio benyttede anledningen til ikke blot at takke sine nærmeste, men også at gøre opmærksom på den situation, som verden står i lige nu med de igangværende klimaforandringer. Hans takketale er allerede gået viralt; flere nyhedssider som The Independent, Daily Telegraph, The Guardian, International Business Times og MTV.com omtaler hans tale om klimaforandringerne, og den bliver nu delt på de sociale medier Twitter, YouTube og Facebook. Her følger en tekstudskrift af hele hans t

Qvortrup: Miljøet må bøde, for at Venstre, DF og LA kan straffe Konservative

Magten betyder tilsyneladende mere end at gøre det bedste for sit land. Og derfor må miljøet nu bøde, fordi det politiske spil i blå blok lige nu handler om, hvordan regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance kan straffe Konservative for at have væltet den nu tidligere miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen. Sådan lyder analysen fra politisk kommentator Henrik Qvortrup i et opslag på Facebook. - Fredag aften sad partilederne fra blå blok på Marienborg og forhandlede elementerne i en såkaldt "tillægspakke". Der var enighed om en række elementer, som ville kunne afbøde de negative miljømæssige konsekvenser af den landbrugspakke, der blev vedtaget i den forgangne uge, skriver han. Men

Havet stiger nu hurtigere end i de seneste 2.800 år

Havet er ikke steget så meget så hurtigt i de seneste 2.800 år, som det har været tilfældet i det forgangne århundrede. Og det bliver værre fremover. Sådan lyder det fra 10 forskere bag studiet "Temperature-driven global sea-level variability in the Common Era", som er publiceret i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences. Det skriver ClimateCentral. Ifølge forskerne er havet steget knap 13 cm i 1900-tallet, og de konkluderer med 95 pct.'s sikkerhed, at over halvdelen af stigningen er en direkte konsekvens af den globale opvarmning. - Det var ventet, eftersom den globale opvarmning uundgåeligt vil føre til, at havet stiger, siger en af forskerne bag studiet Stefan Rahmsto

MRSA har bredt sig til de danske minkfarme

Den første systematiske undersøgelse af MRSA på de danske minkfarme viser, at også minkproduktionen i udbredt grad er ramt af den resistente bakterie, som har inficeret størstedelen af de danske svinebesætninger. Det skriver dr.dk. Undersøgelsen foretaget af Fødevarestyrelsen blandt 50 minkfarme viser, at husdyr-MRSA CC398 har har smittet godt hver femte minkbesætning. Danmark er verdens største producent af minkpelse med ca. 18 millioner opdrættede mink hvert år. Dyrenes Beskyttelse finder tallet alarmerende. - Nu ser vi at smitten spreder sig fra den industrielle svineproduktion til minkfarmene, hvor der også holdes tusinder af dyr tæt sammen. Og hvor brugen af antibiotika ligesom i svine

Forskere: Koralrevene dør, og der er kun én måde at redde dem på

Verdens koralrev er døende. Faktisk i en sådan grad, at samtlige koralrev kan være uddøde i 2050. Det skyldes i høj grad menneskets forurening, og der er kun én måde at løse problemet på: Vi skal udlede mindre CO2. Det konkluderer forskere fra USA i et nyt studie. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Forskerne undersøgte koralrev i en lagune ved lavvande, så havvandet ikke "forurenede" deres forsøg. Ved hjælp af en kemikalieblanding i saltvand "badede" forskerne koralrevet i vand med den PH-værdi, som havet havde før den industrielle revolution, der var startskuddet til menneskets heftige CO2-udledning. Koralrevet i forsøget begyndte pludselig at vokse bedre end før, og konklusionen var klar:

Danmark kæmper for slappere miljøkrav, der kan koste tusindvis af liv

Det kan redde ca. 136.000 menneskeliv de næste 15 år, hvis EU-landene bliver enige om den reduktion i luftforureningen som blev aftalt på et plenarmøde i Europa-Parlamentet sidste år. Det viser en analyse af European Environmental Bureau (EEB) ifølge en pressemeddelelse fra NGO'en selv. Alligevel kæmper Danmark sammen med bl.a. Polen imod reduktionen og ønsker i stedet lempeligere regler for luftforureningen. Den netop afgåede miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen sagde i december, at det skyldtes, at de foreslåede krav kan skade dansk landbrugs konkurrenceevne, og at man mente, at byrdefordelingen var for ulige - derfor ville regeringen ikke stemme for. Også landbrugslobbyisterne har k

Analyse: Landbrugspakken giver mere nitrat i grundvandet

Mængden af det potentielt sundhedsskadelige nitrat vil blive større i det iltede grundvand som følge af Landbrugspakken. Det viser en analyse fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - Geus. Geus har foretaget en faglig vurdering af nitratpåvirkningen i iltet grundvand - altså grundvand, som allerede indeholder nitrat - i forbindelse med at landmændene får lov til at bruge mere kvælstof fra og med 2016 til og med 2018. Ifølge Geus forventes det, at den øgende mængde kvælstof vil få indholdet af nitrat i iltet grundvand til at stige med 9-10 pct. Beregningen er foretaget ud fra det gennemsnitlige koncentrationsniveau i perioden 2010-12. Der er en usikkerhed på 66 pct.

Midt i stormen: Miljøministeren vil straffe dyremishandling hårdere

Samme dag, som Landbrugspakken blev stemt igennem i Folketinget og et flertal af Folketingets partier udtrykte mistillid til Eva Kjer Hansen, udsendte Miljø- og Fødevareministeriet en pressemeddelelse om, at dyremishandling fremover skal straffes hårdere. Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har således torsdag fremsat et lovforslag om, at både bøde- og fængselsstraffe for dyremishandling skærpes. - Hvis man mishandler dyr, skal det have en konsekvens. I dag er straffen for at mishandle dyr ganske enkelt for lav. Uanset om man holder dyr privat eller i erhvervsmæssig sammenhæng, skal de behandles ordenligt. Jeg vil med lovforslaget sende et tydeligt signal om, at mishandling af dyr er

Forening: Gør Landbrugspakken grøn med mere økologi

Blå blok forhandler nu om en tillægspakke til Landbrugspakken, i håbet om at den kan gøres grønnere. Økologisk Landsforening råder i den forbindelse parterne til at genoptage målsætningen om mere økologi - en målsætning, som regeringen ellers droppede i efteråret. - Økologien forener miljøhensyn og erhverv og er derfor et oplagt virkemiddel, lyder det fra foreningens formand Per Kølster på Twitter. Forening har derfor torsdag sendt en række forslag til forhandlingsparterne vedrørende en tillægspakke. - For miljøet er økologi ikke kun et kvælstofreducerende virkemiddel, det betyder også færre pesticider, mere kulstofbinding i jorden, mere biodiversitet og mere naturpleje, siger Per Kølster ti

Uheldigt tweet? Anders Samuelsen minder om, at Landbrugspakken kan forringe grundvandet

I sin iver efter at sætte De Konservative på plads i debatten om, hvorvidt Eva Kjer Hansen skulle have vildledt Folketinget eller ej, tweetede Liberal Alliances formand Anders Samuelsen billedet af et notat om Fødevare- og Landbrugspakkens forhold til EU-retten. Oven på de seneste dages debat om, hvorvidt Landbrugspakken vil øge forbrugernes vandregning, og om Landbrugspakken overhovedet kan overholde EU-forpligtelserne, blev man mindet om de mange problemer, der er forbundet med pakkens indførelse. Læs også: Miljøministeren protesterer mod renere luft Forringelse i 2016-18 Anders Samuelsen havde selv markeret det afsnit, hvori der står, at opgørelsen for de kommende års kvælstofbelastning t

Danmarks CO2-forbrug er enormt: Sviner mere end Kina

Danmark er på ingen måde et grønt foregangsland, når man vurderer, hvor meget hver enkelt dansker belaster miljøet og klimaet - faktisk er vi blandt de borgere i verden, der belaster planeten allermest. Det viser et studie af forskere fra Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet - NTNU. Det skriver flere medier. I stedet for at se på hvor meget de enkelte landes industri forurener, har forskerne vurderet miljøpåvirkningen fra forbrugerne i 43 forskellige lande, og det viser, at Danmark er med i toppen, både når det kommer til udledningen af drivhusgasser, forbruget af vand og det materielle forbrug målt per indbygger. Årsagen til at det kan give god mening at se på borgernes belastning

Overblik: Her tabte miljøet til Eva Kjer Hansen

Den tidligere miljøminister Kirsten Brosbøl (S) havde advaret om det under valgkampen i sommer: Hun frygtede, at hvis Venstre kom til magten, ville partiet nedlægge Miljøministeriet og samle det i ét med Fødevareministeriet. Kirsten Brosbøl fik ret. Men det var ikke noget problem, erklærede den nye miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen. - Det er helt afgørende, at tingene går hånd i hånd: At vi både værner om natur og miljø - samtidig med at vi tænker ind, hvordan vi får plads til produktion, vækst og arbejdspladser. Jeg ved, det kan blive godt, sagde Eva Kjer Hansen ifølge Landbrugsavisen. Alligevel kan man se tilbage på en periode, som Eva Kjer Hansen har brugt på at fremme landbruget

Miljøforsker: Danmark overimplementerer ikke reglerne

Danmarks natur er i så ringe stand, at det er nødvendigt med strammere miljøkrav end en række andre lande - ellers lever vi ikke op til EU-reglerne om "god økologisk tilstand" i vandmiljøet. Det forklarer professor og havbiolog ved Aarhus Universitet Stiig Markager til Jyllands-Posten. Stiig Markager er sammen med en række kolleger hvert år med til at lave en rapport om miljøets tilstand i Danmark. Ifølge forskerne udledes der i dag ca. 57.000 ton kvælstof om året i Danmark, og hvis vi skal leve op til EU's vandrammedirektiv, som vi skrev under på i 2003, skal udledningen af kvælstof sænkes markant til 42.000 ton om året. Læs også: Nu kommer EU på banen: Landbrugspakken giver anledning til b

Luftforurening dræber hvert år et antal svarende til Danmarks befolkning

Hvert eneste år dør 5,5 millioner mennesker på grund af luftforurening primært fra biltrafikken og kulkraftværker, og medmindre vi får nedbragt forureningen, vil dødstallet stige. Det viser et nyt studie udarbejdet af forskere fra USA, Canada, Kina og Indien. Det skriver ScienceDaily. Ifølge forskerne står det særligt slemt til i vækstøkonomierne Kina og Indien, hvor 55 pct. af de 5,5 millioner mennesker, i 2013 omkom på grund af luftforurening. - Luftforurening er den fjerdestørste dødsårsag i verden og klart den største miljømæssige risikofaktor for sygdomme, siger Michael Brauer, professor ved University of British Columbia's School of Population and Public Health i Vancouver, Canada, til

Flere svin rammes af uforklarlige mavesår

Det seneste halve år er flere grise i de danske svinestalde blevet ramt af mavesår - og dyrlægerne aner ikke hvorfor. Det skriver dr.dk. - Det har været et større problem, end vi hidtil har set. Vi har ikke set en voldsom stigning i antallet af virusinfektioner hos svinene, så det kunne tyde på, at noget nyt er med til at trigge det her, siger Claus Heisel, der er svinefagdyrlæge og chefdyrlæge hos Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste, til dr.dk. Mavesårene kan ikke behandles med smertestillende medicin, da det er blodfortyndende, og hos Sønderjysk Landboforening er man bekymret over problemet, fordi smerter hos grisene betyder, at de vokser langsommere og skal have mere foder, hvilket ø

Nu kommer EU på banen: Landbrugspakken giver anledning til bekymring

Vandkvaliteten i Danmark er så ringe, at vi i forvejen er bagud med at opfylde målene i Vandrammedirektivet. Derfor vækker det bekymring i EU, at Danmark nu har i sinde at øge udledningen af kvælstof. Det skriver politiko.dk. Talsmanden for Generaldirektoratet for Maritime Anliggender og Fiskeri, Enrico Brivio, bekræfter nu over for Berlingske, at man i EU siden efteråret har diskuteret sagen med de danske myndigheder for at sikre, at EU-loven overholdes - og her er der altså særlig fokus på Vandrammedirektivet. - Yderligere forurening med kvælstof er en bekymring, fordi vandkvaliteten allerede nu er et problem i Danmark, skriver Enrico Brivio i en mail til Berlingske og tilføjer, at landbru

Forskere har regnet på tallene: Landbrugspakken gavner IKKE vandmiljøet i 2021

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har sagt, at danske landmænd i 2021 vil udlede 7.000 ton mindre kvælstof i vandmiljøet, end de gør i dag. Det passer bare ikke, mener en forskergruppe fra Københavns Universitet. Det skriver politiken.dk. Ifølge forskerne har regeringen været lidt for godt i gang med at sminke tallene og blande miljøtiltag, der intet har med Landbrugspakken at gøre, med i beregningerne. Jens Borum, lektor i biologi på Københavns Universitet har sammen med professor Kaj Sand-Jensen og lektor Hans Henrik Bruun regnet på de samme tal, som regeringen, men deres resultat er noget anderledes: De når nemlig frem til, at der ikke udledes mindre kvælstof i vandmiljøet i 2021

Landbrugspakken er på vej: Nu undervises landmænd i at bruge mere sprøjtegift

Landmænd er allerede nu ved at blive undervist i at bruge mere sprøjtegift som følge af regeringens landbrugspakke. Allerede i januar, før Landbrugspakken er endeligt vedtaget, underviste NaturErhvervsstyrelsen konsulenter i de nye gødskningsregler i pakken. Det skriver landbrugsorganisationen Frie Bønder - Levende Land på sin hjemmeside. Den øgede gødskning, som landbrugspakken giver tilladelse til, øger nemlig samtidig risikoen for lejesæd - altså korn, der ligger ned. For at forhindre dette, bruger man de såkaldte stråforkortningsmidler. Konsulenterne i landboforeningerne er siden begyndt at undervise landmændene i at bruge disse giftmidler, der skal forhindre kornene i at falde sammen på

Globalen.dk, stiftet i marts 2015, er et nyhedsmedie, der har fokus på dyrevelfærd, klima og miljø fra både ind- og udland. Globalen er også tilgængelig på Facebook og Twitter samt optimeret til smartphones. 

Hent også app'en Globalen, der virker til Android.

© 2015 by Globalen / Henrik Hindby Koszyczarek

Kontakt: henrikhindby@globalen.dk

 

Nyhedsfeeds udviklet af: http://feed.mikle.com/

Find Globalen på:

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic